مدارک مورد نیاز برای تغییر سال مالی شرکت

مدارک مورد نیاز برای تغییر سال مالی شرکت سال مالی ( یا دوره مالی) دوره ای است که برای محاسبه ی وضع مالی سالیانه در تجارت و سازمان ها و شرکت های گوناگون کاربرد دارد. در حوزه های داوری، قوانین نظم دهنده درباره حسابداری و مالیات هر دوازده ماه یکبار…

Continue reading

پلمپ دفاتر

تعریف پلمپ دفاتر : طبق ماده ۶ قانون تجارت، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی بعد از ثبت شرکت ، به منظور اظهار درآمد ها و هزینه های خود به دفاتر پلمپ نیاز دارند. به عبارت دیگر، هرگاه یک شرکت به ثبت برسد، باید طبق قانون یک سری دفاتر تهیه نمایند.…

Continue reading

کد فراگیر اتباع خارجی

کد فراگیر اتباع خارجی کلیه اتباع و شرکت‌های خارجی برای ثبت‌نام در سامانه‌های سازمان امور مالیاتی کشور باید دارای کد فراگیر باشند و متقاضیان ثبت شرکت نیز که از اتباع غیر ایرانی هستند باید برای انجام ثبت شرکت خود دارای کد فراگیر قانونی ثبت شده باشند. امکان دریافت کد فراگیر…

Continue reading

ثبت اختراع

ثبت اختراع اختراعی را می توان ثبت کرد که اولا دربردارنده ی ابتکاری جدید بوده ثانیا دارای کاربرد صنعتی باشد. حال باید در نظر گرفت که ابتکار جدید به چیزی گفته می شود که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته باشد و اگر بخواهیم یک اختراع را از نظر…

Continue reading

مفهوم این عبارت که “مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی است” چیست ؟

مفهوم این عبارت که “مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی است” چیست ؟ این عبارت در تمامی اساسنامه های شرکت های سهامی ذکر می شود ولی اکثر سهامداران از معنای واقعی آن آگاهی ندارند. به علل گوناگون از جمله تغییر قوانین، نوسان قیمت ها، تاثیرات اجتماعی و سیاسی و…

Continue reading

فرایند کلی ثبت شرکت

در فرایند ابتدایی مراحل و قوانین ثبت شرکت، باید شرکا مشخص گردند و با توجه به نوع شرکت، می تواند شرکای دو یا چند نفره را در بر گیرد. مثلاً برای شرکت های سهامی، حداقل شرکا ۳ نفر و برای شرکت های با مسئولیت محدود، حداقل شرکا باید ۲ نفر…

Continue reading

اهمیت و ضرورت ثبت شرکت و قوانین آن

اهمیت و ضرورت ثبت شرکت ثبت شرکت موجب می شود که کلیه فعالیت های شرکت، اعم از فعالیت های مالی، حقوقی، اجرایی، بیمه ای و غیره، جنبه قانونی پیدا کند. ثبت شرکت موجب می شود که یک شرکت معرفی شده و در سطح ملی و حتی بین المللی مطرح گردد.…

Continue reading

ثبت شرکت آموزشی در تهران

برای ثبت موسسه آموزشی مانند دیگر موسسات، اخذ مجوز الزامی می باشد که این مجوز را بنیادهای وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت علوم و تحقیقات و سازمان آموزش و پرورش صادر می کند. موسسات را به سه دسته طبقه بندی کرده اند که این سه دسته به شرح زیر می…

Continue reading

المثنی مدارک شرکت

– از دست دادن، از بین رفتن و یا مفقود شدن مدارک ثبتی شرکت ها یکی از موضوعاتی است که امکان دارد برای هر شرکتی اتفاق بیفتد. – در این صورت چه باید کرد؟ در صورت از بین رفتن و یا مفقود شدن مدارک ثبتی شرکت ، می توان برای…

Continue reading

عدم فعالیت شرکتها

  برای عدم فعالیت شرکت ثبت شده چه باید کرد؟ زمانی که شرکت به ثبت رسیده اما فعالیتی ندارد مدیرعامل شرکت یا نماینده قانونی وی موظف خواهد بود در پایان سال مالی و در تاریخ ۳۱/۴ هر سال به حوزه مالیاتی شرکت مراجعه و نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی سفید…

Continue reading