جعل اسناد

جعل اسناد به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، جعل یکی از مباحث بسیار مهم و پیچیده حقوق جزای اختصاصی است و بزهی است که در قانون ایران تعریفی از آن ارائه نشده، بلکه طی بیست ماده (ماده ۵۲۳ الی ۵۴۲) در فصل پنجم «قانون تعزیرات» مصوب سال…

Continue reading

انحلال شرکت سهامی

انحلال شرکت سهامی انحلال شرکت سهامی دارای آثار حقوقی و قانونی است كه پس از تایید حكم دادگاه، تصفیه و تقسیم اموال، درباره آنها صورت می گیرد. همان گونه كه اصول قانونی تاسیس شرکت های تجاری در حقوق تجارت پیش بینی شده، درخصوص انحلال آنها نیز قانونگذار به ذكر مواردی…

Continue reading

انواع ورشکستگی

انواع ورشکستگی ورشكستگی در لغت به معنای درماندگی در كسب و تجارت بوده و حالت بازرگانی است كه در تجارت زیان دیده، بدهی او بیش از داراییش باشد و از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شود و به همین دلیل نیز نتواند تعهدات تجاری خود را عملی كند.قانونگذار در ماده 412…

Continue reading

نحوه تعیین سهم‌الارث وراث متوفی

نحوه تعیین سهم‌الارث وراث متوفی افرادی که از شخص متوفی ارث می برند، ورثه نامیده می شوند. هرچند گاهی نیز شخص متوفی در زمان حیاتش، برخی اموال خود را از طریق درج در وصیت نامه به دیگران می بخشد اما در این میان اشخاص ذی نفع دیگری نیز غیر از…

Continue reading

تفاوت شرکت های مدنی و شرکت های تجاری

تفاوت شرکت های مدنی و شرکت های تجاری تفاوت اول : ۱-هدف شرکت تجاری اقتصادی است در جهت رسیدن به سود بیشتر. ۲-هدف شرکت مدنی همیشه اقتصادی نمی باشد تفاوت دوم : ۱-در شرکت مدنی شراکت به صورت مدنی پایه دار نیست یعنی همیشگی نیست و هر یک از این…

Continue reading

سوال هایی در مورد ثبت برند

سوال هایی در مورد ثبت برند – آیا به برند مالیات تعلق میگیرد؟ *خیرريال ثبت برند هیچگونه مالیاتی ندارد زیرا تنها یک اسم یا شکل یا هر دو را به ثبت میرسانید. -آیا برای ثبت برند باید شرکت تاسیس کنیم؟ *خیر اشخاص حقیقی با ارائه مجوز میتوانند به ثبت برند…

Continue reading

جریمه های مرتبط با اظهارنامه عملکرد

موسسه حقوقی و ثبت شرکت آپادانا

جریمه های مرتبط با اظهارنامه عملکرد -علت جریمه : عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی جریمه مربوطه: 30% مالیات متعلقه ماده مربوطه در قانون مالیات ها: ماده 192 -علت جریمه: عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر جریمه مربوطه: 20% مالیات به عنوان جریمه به…

Continue reading

تخلفات کد اقتصادی

تخلفات کد اقتصادی چیست؟ استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی از کداقتصادی سایر شرکت ها خلاف قوانین بوده و تعلق مالیاتی متوجه شخص میگردد که کد اقتصادی به او تعلق دارد. هرگونه جعل و تقلب و سوءاستفاده از کد اقتصادی خلاف قوانین بوده و منجر به برخورد قانونی خواهد شد. اگر…

Continue reading

شرکت های بدون فعالیت چه نکاتی را باید رعایت کنند؟

بسیاری از شرکت های تازه تاسیس شده و ثبت میشوند ولی هیچ گونه گردش حسابی ندارند. این شرکت ها شامل عدم فعالیت میشوند و در صورتی بی دقتی شامل جریمه مالیاتی میشوند. باید توجه شود که هر شخص حقیقی یا حقوقی در تیرماه هرسال موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی و…

Continue reading

نحوه ی اجرای چک در مراجع ثبتی

مقدمه : قانونگذار در وضع و تصويب مقررات جزائي راجع به صدور چك تنها به بيان انواع چكهاي صادره از سوي اشخاص يا بانكها بسنده نموده و در قوانين مختلف مربوط به صدور چك كه بعد از تصويب قانون تجارت در سالهاي 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و…

Continue reading