آشنایی کامل با ثبت شرکت خصوصی

 

آشنایی کامل با ثبت شرکت خصوصی
ما در این مقاله قصد داریم تا شما را با چگونگی به ثبت رساندن شرکت های خصوصی آشنا سازیم و مدارک و شرایط مورد نیاز برای ثبت این گونه شرکت ها را به شما توضیح دهیم.

شرکت های خصوصی عبارت می باشند از شرکت هایی که اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و اشخاص حقوقی خصوصی (با سرمایه دولتی به گونه ای که تنها 49 درصد سرمایه شرکت را دارا باشد ) آن ها را با مشارکت هم تشکیل می دهند. این شرکت ها با اهداف تجاری در دفتر ثبت شرکت ها با بر اساس موضوع فعالیت در یکی از قالب های شرکت های تجاری به ثبت رسانده می شوند.

شرکت های تجاری را می توان به دو گروه شرکت های خصوصی و شرکت های دولتی تقسیم نمود . دسته نخست که شرکت های تجاری خصوصی می باشند ، این شرکت ها حاصل شراکت افراد حقیقی و حقوقی غیر دولتی می باشند. دسته دوم شرکت های دولتی می باشند که قوانین و مقررات خاص این شرکت ها را دارند. ولی در این میان ثبت یک نوع دیگر از شرکت ها مطرح می شود که شرکت های تجاری خصوصی هستند که از سرمایه دولتی تا 49 درصد استفاده می کنند.
در شرایطی که اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و اشخاص حقوقی دولتی با توافق هم ، اقدام به ثبت شرکت با هدفی مشترک می کتتد باید مانند دیگر افراد حقیقی و یا حقوقی ماهیت شرکت تجاری را انتخاب کرده و سپس اقدام به ثبت شرکت و طی نمودن مراحل قانونی آن کنند.

ولی دقت داشته باشید که شرکتی با توجه به داشتن سرمایه دولتی ( تا 49 درصد ) شرکت دولتی حساب نمی شود و تابع مقررات شرکت های خصوصی می باشد زیرا همچنان که قبلا هم اشاره کردیم قوانین در شرکت های دولتی متفاوت می باشد و این نوع ازشرکت با وجود سهمالشرکه بالای 51درصد بخش خصوصی شرکت ؛ خصوصی به شمار می روند و تابع قوانین دیگر شرکت های قابل ثبت در ایران می باشند.

طریقه تشکیل شرکت خصوصی
همچنان که در بالا نیز ذکر کردیم ، شرکت خصوصی را هم مانند سایر شرکت ها می توان در ایران به ثبت رساند .شرکت از هنگامی تشکیل می گردد که دو یا چند نفر با یک هدف مشترک تصمیم به تشکیل آن بگیرند. لذا قصد و نیت ایشان ملاک می باشد ولی از نظر قوانین و ضوابط اداری ، طی کردن چند مرحله برای تاسیس یک شرکت یا موسسه ضروری می باشد. به عبارت ساده تر باید بگوییم که ثبت شرکت زمانی ارزش قانونی پیدا می کند که مراحل قانونی آن طی گردد و بر روی کاغذ درج شود و در نهایت در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت شود .

مطابق قوانین و مقررات مربوط به قانون تجارت خود را به شکل یکی از شرکت های هت گانه در ماده 20 قانون درآورد.

انواع مختلف شرکت های تجاری به موجب ماده 20 قانون تجارت شرکت های تجارتی عبارت است از:

شرکت سهامی

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت تضامنی

شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت نسبی

شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکت سهامی
عبارت می باشد از شرکتی که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مستولیت هر کدام از سهامداران به میزان سهام اسمی آن ها می باشد بر اساس ( ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون تجارت ) شرکت های سهامی به دو نوع سهامی عام و سهامی خاص تقسیم می گردند.

شرکت های سهامی عام عبارت می باشند از :
این شرکت ها حداقل از 5 نفر تشکیل می گردند و در آن سرمایه به قطعات مساوی سهام تقسیم می گردد و مسئولیت صاحبان سهام به اندازه سهام اسمی آن ها می باشد. فقط در شرکت های سهامی عام می باشد که موسسین ان ها بخشی از سرمایه شرکت را از راه فروش سهام به مردم تامین می نمایند.

تعریف شرکت سهامی خاص :
این نوع شرکت ها یک شرکت بازرگانی می باشند و سرمایه آن در زمان تاسیس نباید کمتر از یک صد هزار تومان باشد ، سرمایه به سهام تقسیم شده و تمامی سهام آن توسط سهامداران تامین می شود و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است و تعداد سهامداران نباید کمتر از 3 نفر باشد.

تعریف شرکت با مسئولیت محدود :
شرکت با مسئولیت محدود بر اساس ماده 94 قانون تجارت ، شرکتی می باشد که مابین دو یا چن نفر جهت امور تجاری تشکیل شده و هر کدام از شرکا بی آنکه سرمایه به سهام تقسیم شده باشد تنها به میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض تعهدات شرکت می باشند.

تعریف شرکت تضامنی :
به موجب ماده 116 قانون تجارت شرکتی می باشد که تحت اسم ویژه ای جهت امور تجاری میان دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می گردد. در صورتی که دارایی شرکت جهت تادیه کلیه قروض کفایت نکند ، هر کدام از شرکا مسئول پرداخت کلیه قروض شرکت می باشند.

تعریف شرکت مختلط غیر سهامی :
به موجب ماده 141 قانون تجارت شرکتی می باشد که جهت امور تجاری ، تحت نام ویژه ای بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود ؛ بدون انتشار سهام تشکیل می گردد. شریک ضامن ، مسئول تمامی قروضی می باشد که امکان دارد به غیر از دارایی شرکت پیدا گردد.شریک با مسئولیت محدود شخصی می باشد که مسئولیت تنها وی تا میزان سرمایه ای می باشد که در شرکت آورده است. در نام شرکت باید عبارت ( شرکت مختلط ) و حداقل نام یکی از شرکای ضامن قید گردد.

تعریف شرکت مختلط سهامی
به موجب ماده 162 قانون تجارت شرکت مختلط سهامی شرکتی می باشد که تحت نام ویژه ای مابین تعدادی شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامت تشکیل می گردد. شرکای سهامی افرادی می باشند که سرمایه آن ها به شکل سهام یا قطعات متساوی القیمت درآمده و مسئولیت آن ها به میزان سرمایه می باشد که در شرکت گذاشته اند.شریک ضامن شخصی می باشد که سرمایه او به شکل سهام درنیامده و مسئول تمامی قروضی می باشد که امکان دارد به غیر از دارایی شرکت پیدا شود.

تعریف شرکت نسبی
به موجب ماده 183 قانون تجارت شرکتی می باشد که جهت انجام امور تجاری تحت نام ویژه ای مابین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر کدام از شرکا به میزان سرمایه ای است که به شرکت وارد کرده است.

تعریف شرکت تعاونی و مصرف
به موجب ماده 190 قانون تجارت شرکت تعوانی تولید عبارت از شرکتی می باشد که میان عده ای ارباب تشکیل می شود و شرکاء کسب و کار خود را جهت تولید و فروش اشیا مورد استفاده قرار می دهند. و شرکت تعاونی مصرف هم شرکتی می باشد که جهت مقاصد مانند فروش اجناس مورد نیاز برای مصارف زندگانی مانند اینکه اجناس مزبوره را شرکا به وجود آورده و یا خریداری کرده باشند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *