اعتراض به حق بیمه

از جمله مشکلاتی که بسیاری از مدیران در سازمان ها با آن دست و پنجه نرم می کنند، این است که آیا در حال حاضر میزان جرائم تعیین شده از سمت سازمان تامین اجتماعی، در هیئت های تشخیص مطالبات قابل اعتراض و پیگیری هست یا نیست.

تعیین میزان حق بیمه:
در قوانین تامین اجتماعی مقدار پرداختی حق بیمه به صورت های زیر تعیین می گردد:

با استفاده از درصد مشخصی از دستمزد یا حقوق که با قانون بیمه بیکاری همراه می باشد.
با استفاده از تعیین بیمه به صورت قطعی و علی الراس که بر اساس ماده های ۳۵، ۳۹، ۴۰ و ۴۱ مشخص می گردد.
حق بیمه های اعلام شده به کارفرمایان، به دسته های زیر تقسیم می شوند:

حق بیمه برآوردی: این حق بیمه به دلیل عدم قطعیت، اعتراض به آن وارد می باشد.
حق بیمه مقطوع: این نوع حق بیمه باید توسط کارفرمایان پرداخت گردد که در صورت عدم پرداخت، با جریمه مواجه می شوند و از آنجایی که قطعی هستند، نمی توان به میزان آنها اعتراض نمود.

جریمه عدم ارسال حق بیمه:
حق بیمه ای که ارسال نشود، مشمول جریمه های زیر می گردد:

بر اساس ماده 39، 10 درصد جریمه در صورت عدم تنظیم و ارسال صورت دستمزد و حقوق بیمه شدگان می باشد.
2 درصد جریمه در صورت عدم پرداخت تمام یا بخشی از حق بیمه و بیمه بیکاری به ازای هر ماه تاخیر می باشد.
بیمه در قرارداد های پیمانکاری و خدماتی:
در زمان دریافت مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی
در زمان انجام حسابرسی دفاتر توسط حسابرسان سازمان تامین اجتماعی
نکته 1: واژه های علی الوصول خسارت و جریمه با هم تفاوت دارند که اصولا می توان گفت جریمه به صندوق دولت واریز می گردد اما وارد حساب زیان دیده نمی شود.

نکته 2: رسیدگی به اختلافات مربوط به میزان جرائم توسط هیئت های تشخیص صورت می گیرد.

نکته 3: زمانی که کارفرما نسبت به حق بیمه و خسارتتعیین شده معترض باشد، می تواند در هیئت های تشخیص مطالبات اقدام به طرح اعتراض خود نماید.

اعتراض به حق بیمه:
اعتراض به بیمه در هیئت های دفاعی و بدوی اداره تامین اجتماعی صورت می گیرد که می تواند منجر به کاهش جرائم تعیین شده، گردد.

نحوه اعتراض به حق بیمه:
بر پایه ماده 42 قانون تامین اجتماعی، اگر کارفرما نسبت به حق بیمه و خسارت های معین شده از طرف سازمان معترض باشد، موظف است که طی 30 روز (یک ماه) پس از تاریخ ابلاغ حکم، اعتراض خود را کتبا به اداره تامین اجتماعی ارائه دهد.

لازم به ذکر است که اعتراض کارفرما باید در فرم های مخصوص طراحی شده توسط تامین اجتماعی صورت گیرد و سپس آن را به شعب تامین اجتماعی تحویل دهند تا در سیستم سازمان ثبت شود.

وظیفه سازمان این می باشد که حداکثر در مدت یک ماه به اعتراض کارفرما نسبت به حق بیمه رسیدگی نموده و در هیئت تشخیص آنها را مطرح نماید.

اگر حق بیمه و خسارت از 200 هزار ریال کمتر باشد یا این که کارفرما در مدت معین اقدام به اعتراض نکند، تشخیص میزان حق بیمه قطعی و قابل وصول خواهد شد.

انواع اعتراض به حق بیمه:
انواع اعتراض به حق بیمه شامل موارد زیر می باشد:

اعتراض به بیمه و یا مزد
اعتراض به محاسبه درصد های مورد استفاده
اعتراض به میزان بیمه مقطوع
اعتراض به اشتباه شمارش در تعداد کارگران
اعتراض به اشتباه در محاسبه درصد های جرائم بیمه ای
نحوه تنظیم اعتراض:
همان طور که اشاره شد، این اعتراض بایستی با ثبت در فرم های مربوطه صورت گیرد و به صورت متبی به تامین اجتماعی یا شعب آن تحویل داده شود.

این شعب نیز موظفند که اعتراض ها را در سیستم مربوطه ثبت نمایند و پس از رسیدگی به آنها در زمان مقرر، نسخه ای از نتیجه را به کارفرما ارائه دهند.

نکاتی در خصوص اعتراض به میزان حق بیمه:
از جمله نکاتی که در اعتراض به میزان حق بیمه باید به آنها دقت شود، می توان به موارد زیر اشاره نمود:

اگر اعتراض کارفرما به صورت کتبی به سازمان داده نشود و از طریق پست سفارشی ارسال گردد، تاریخ اعتراض، همان تاریخ قبض پستی در نظر گرفته می شود.
اگر فرم اعتراض حق بیمه دارای نام و نام خانوادگی، مهر و امضا و یا اثر انگشت کارفرما نباشد اعتبار نخواهد داشت و به آن اعتراض رسیدگی نمی شود.
اگر کارفرما، وکیل و یا نماینده ای را برای اعتراض به میان حق بیمه انتخاب نمایید و ادعای وکیل و یا نماینده احراز نشود، به آن اعتراض رسیدگی نمی شود.
بر اساس ماده 46 قانون تامین اجتماعی، اگر کارفرما تقاضا کند می تواند حق بیمه را با سود 12 درصد سالانه، برای او قسط بندی نمایند و اگر اقساط را در زمان مقرر شده پرداخت نکند، لازم می شود که تمام اقساط باقی مانده را به صورت کامل و یکجا پرداخت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *