انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت

 

صورتجلسه انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت
در شرکت ها زمانی که می خواهیم اعضای هیئت مدیره را تغییر دهیم باید این تغییر را به صورت کاملا قانونی انجام دهیم بدین صورت که با تنظیم صورتجلسه ای مبنی بر تغییر اعضای هیئت مدیره و امضای کلیه ی صاحبان امضاء و ارسال این صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها. لازم است بدانید در شرکتهای سهامی خاص هر 2 سال یک بار باید صورتجلسه اعضای هیئت مدیره تنظیم گردد یا اعضای هیئت مدیره به طور کلی تغییر می کنند و یا تمدید می گردند.
مدارک مورد نیاز تغییر اعضای هیات مدیره
مدارک هویتی شرکت مانند : روزنامه تاسیس و آگهی آخرین تغییرات ، کپی مدارک شناسایی اعضای هیئت مدیره و صورتجلسه انتخاب بازرسین و صورتجسه تصویب ترازنامه سهام

انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت
تعدادی از اعضای حقوقی هیات مدیره یک نفر را به عنوان نماینده معرفی می نمایند به طور مثال تعداد اعضای هیئت مدیره سه نفر می باشد و هر سه منتخب مجمع اشخاص حقوقی هستند. در برخی موارد مشاهده می گردد، نماینده هر سه عضو هیات مدیره یک نفر معرفی شده است. در این خصوص به نظر می رسد با توجه به این که در این هیات مدیره، سمت های مختلفی از جمله رئیس و نایب رئیس و مدیر عامل و سایر سمت ها وجود دارد، لذا نمی توان یک نفر هم رئیس هیات مدیره قرار گیرد و نایب رئیس.

روش ثبت صورتجلسه ی تغییر اعضای هیات مدیره شرکت
برای انتخاب اعضای هیت مدیره و تغییر در اعضا نیاز به تنظیم یک صورتجلسه مبنی تغییر اعضای هیئت مدیره است در این صورتجلسه باید کلیه ی قوانین صورتجلسه تغییرات در آن لحاظ شود.

تعیین اعضای هیات مدیره ی شرکت
هیات مدیره اداره کننده شرکت سهامی بوده و دارای اعضای اصلی و علی البدل می باشد و تعداد آن ها را اساسنامه تعیین می کند.

هیات مدیره که عالی ترین رکن اجرایی شرکت است اتخاذ تصمیم در خصوص مسایل جاری و نمایندگی رسمی و قانونی شرکت در چارچوب اختیارات اساسنامه و قوانین موضوعه را برعهده دارد.

طبق آیین نامه 107 اعضای هیئت مدیره در بین سهام داران انتخاب می شوند در شرکت های مسئولیت محدود حداقل 2 نفر اعضای هیئت مدیره باید انتخاب شوند و در شرکتهای سهامی خاص حداقل 3 نفر اعضای هیئت مدیره طبق قانون 08 و 109 در شرکت های سهامی خاص اعضای هیئت مدیره بعد از 2 سال مجدد باید تمدید شوند و یا تغییر سمت دهند.

برای انتخاب مدیر شرکت در بین اعضای هیئت مدیره شما می توانید از بین اعضا یک نفر را به عنوان مدیر انتخاب کنید و یا تمام اعضا ( سهام داران در قالب شخصیت حقوقی به عنوان مدیر انتخاب شوند اما تتنها یم نفر به عنوان نماینده وظایف فردی مدیر را انجام می دهد.

تغییر اعضای هیات مدیره
براساس ماده 111 افرادی که نمی توانند به عنوان مدیر شرکت انتخاب شوند عبارتند از:

ورشکستگانی که طبق قانون ورشکستگی آن محرز شده است .افرادی که بدلیل ارتکاب به جرم به منع حقوق اجتماعی و محرومیت از حقوق اجتماعی است.سارقان ، کلاهبرداران ، اختلاس گران و کسانی که اموال عمومی را تصرف کرده اند.کسانی که در دولت یک سمتی دارند از رئیس جمهور تا تمام افراد دارای استخدام رسمی هیچ یک نمیتوانند مدیر یک شرکت یا موسسه باشند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *