بازاریابی مکان

بازاریابی مکان
یکی از مهمترین منابع درآمد بسیاری از کشورها یا شهرها جذب توریست یا ” گردشگر” است. در بازاریابی مکانها، بناها، ساختمان های تاریخی و تفریحگاهها، نیازمند آشنایی با فعالیتهای بازاریابی ویژه ای است که افراد خاصی میطلبد. بازاریابی مکان یعنی تمام فعالیت های مربوط به آگاه کردن، جلب نظر مردم و جذب آنها و تغییر طرز تلقی آنها از مکانها و امکانات یک شهر، منطقه یا کشور.
بازاریابی مکان به تحقیق، برنامه ریزی، آموزش، تسهیلات و امکانات گوناگون نیاز دارد.این نوع بازاریابی برای جامعه بسیار سازنده و مفید است. متاسفانه ایران با اینکه امکانات طبیعی، تاریخی و دیدنی بسیاری دارد نتوانسته است در این نوع بازاریابی نقش مناسبی داشته باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *