تبدیل شرکت تضامنی به سهامی

تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی:
تبدیل شرکت یعنی این که بدون محو و حذف شخصیت حقوقی قبلی ایجاد شخصیت حقوقی جدید، شرکت قبلی به یک شکل و قالبی جدید و تازه تبدیل گردد.

بر اساس ماده 135 قانون تجارت:

“شرکت تضامنی می تواند با تصویب از طرف تمامی شرکا، به شرکت سهامی مبدل گردد. در این صورت رعایت تمامی مقررات شرکت سهامی ضروری است.”

بر اساس این ماده، برای تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی حصول شرایط زیر ضروری است:

تبدیل شرکت اختیاری است

تبدیل شرکت باید به اتفاق آرا و با تصویب تمامی شرکا باشد

برای تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی، رعایت تمامی مقررات شرکت سهامی لازم است.

قانون، تبدیل شرکت تضامنی را به نوع خاصی از شرکت سهامی ننموده، بنابراین شرکت تضامنی می تواند به شرکت سهامی عام یا شرکت سهامی خاص تبدیل شود.

تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی به معنای انحلال شرکت تضامنی و تاسیس شرکت سهامی جدید نیست، بلکه انطباق دادن شرکت تضامنی با مقررات شرکت سهامی است.

شرایط تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی:
برای تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی، لازم است که قوانین شرکت های سهامی رعایت شود که در زیر به آنها اشاره می شود.

تنظیم اساسنامه
اجرای محدودیت مسئولیت شرکا
ثابت ماندن قاعده تضامنی شرکا نسبت به دیون قبلی
اقدام به تسویه حساب
از بین بردن اصل تضامن
اقدام به تبدیل، با رضایت همه شرکا
شرکت تضامنی:
شرکت تضامنی به یکی از انواع هفت گانه شرکت های تجاری گفته می شود که مانند انواع شرکت های تجاری محسوب می شود که وابسته به نوع فعالیت آن نمی باشد.

نکته: شخصیت، اعتبار و وظایف شرکا در شرکت های تضامنی بسیار کلیدی و مهم می باشد.

بر اساس ماده 116 قانون تجارت، شرکت تضامنی، شرکتی است که تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دو و یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود.

شرکت سهامی:
شرکت سهامی به شرکت هایی گفته می شود که در آنها نقش شرکا کم رنگ است و این خصوصیت بیشتر در شرکت های سهامی عام قابل توجه قرار می گیرد.

در این گونه شرکت ها، حقوق شرکا یا سهامداران در قالب سهام مشخص می شود و همچنین سهام شرکا قابل نقل و انتقال است که میزان مسئولیت سهامداران بنا به میزان آورده آنان مشخص می گردد.

نکته: شرکت های سهامی به دو دسته شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص تقسیم بندی می شوند.
مدارک مورد نیاز برای تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی:
صورت جلسه امضا شده مجمع عمومی فوق العاده
مدارک مبنی بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضا
اظهارنامه ثبت شرکت سهامی در دو نسخه
اساسنامه در دو جلد
فتوکپی کارت ملی، شناسنامه و پایان خدمت بازرسان در صورتی که از سهامداران و یا شرکا نباشند
صورت جلسه هیئت مدیره مبنی بر انتخاب اعضای هیئت مدیره، معرفی سمت های آنها و مشخص کردن صاحبان حق امضا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *