تصویب ترازنامه شرکت

تصویب ترازنامه شرکت

یکی از بحث های مهم اقتصادی که برای ادامه حیات شرکت ها دارای اهمیت بوده و هیئت مدیره باید هر ساله به آن توجه داشته باشند، تصویب ترازنامه شرکت سال قبل می باشد.

ترازنامه، بیلان یا صورت وضعیت مالی از صورت های مالی مهم و اصلی است که وضعیت مالی شخصیت حقوقی را در یک دوره زمانی مشخص، نشان می دهد.

ترازنامه مالی شرکت
در واقع تصویری از دارایی ها و میزان سود و زیان و ساختار مالی شرکت ارائه می دهد. هیات مدیره و بازرسین میبایست هر ساله پس از انقضاء سال مالی شرکت، طی گزارشی کلیه دارایی و دیون و سود و زیان شرکت را محاسبه نموده و بیست روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع عمومی سالیانه، در اختیار بازرسان قرار دهد.

روش تصویب ترازنامه شرکت
درواقع تهیه ترازنامه شما را از تعادل دارایی های شرکت در برابر بدهی های آن مطلع می سازد و به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید قدرت مالی کسب و کارتان را بسنجید.

بازرسان در تعیین صحت و سقم تصویب ترازنامه شرکت نقش اساسی را بر عهده دارند. زیرا ترازنامه مالی شرکت مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرسان دارای اعتبار لازم نمی باشد و امکان تصویب آن وجود ندارد.

نکته: در شرکت های سهامی عام تصویب ترازمالی سال قبل می تواند یک مقدمه مناسب برای افزایش دادن سرمایه باشد. زیرا ترازنامه می تواند به وضوح وضعیت مالی یک شخصیت حقوقی را نشان دهد.
ساختار تصویب ترازنامه شرکت
بیلان شرکت ها از سه جز دارایی ها (جاری و غیرجاری)، بدهی ها (جاری و غیرجاری) و حقوق سهامداران تشکیل می شود که مجموع دارایی شرکت میبایست با مجموع بدهی ها و حقوق سهامداران برابر باشد.

دارایی ها یا حساب های جاری ارزش کل دارایی های است که می تواند طی یک دوره یکسال به وجه نقد تبدیل شود.

انواع دارایی های شرکت به قرار زیر می باشد:

موجودی نقدی و مشاهده آن
حساب ها و اسناد دریافتنی
اوراق بهادار قابل معامله
پیش پرداخت ها و سفارشات
فهرست موجودی ها و هر دارایی که بتوان در لحظه به پول نقد تبدیل کرد.
حساب های غیر جاری
حساب های غیرجاری نیز به کلیه دارایی هایی گفته می شود که انتظار نمی رود قابلیت تبدیل شدن به وجه نقد یا تبدیل شدن به کالای قابل فروش در طی یک دوره مالی را داشته باشد.

از دارایی های غیرجاری می توان به سرمایه گذاری های بلند مدت و دارایی های ثابت مشهود و نامشهود اشاره کرد.

بدهی های جاری شرکت به بدهی هایی گفته می شود که شرکت انتظار دارد طی یک سال آتی آن ها را تسویه کند و شامل پرداختنی های تجاری و غیرتجاری، مالیات پرداختنی، سود سهام پرداختنی، تسهیلات مالی دریافتی و پیش دریافت ها می باشد.

بدهی های غیرجاری نیز بدهی هایی هستند انتظار میرود بعد از گذشت یک سال مالی از تاریخ ترازنامه یا یک چرخه عملیات (بسته به این که کدام یک طولانی تر می باشد) تسویه شوند.

بدهی های غیر جاری
بدهی های غیرجاری شامل این موارد می باشد:

تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت
خالص سرمایه در گردش
حقوق صاحبان سهام که ارزش ویژه نیز به آن گفته می شود و نشانگر میزان مالکیت صاحبان شرکت می باشد. سرمایه قانونی، افزایش سرمایه شرکت، صرف سهام، اندوخته قانونی و سایر اندوخته ها، سود و زیان انباشته، سهام خزانه و مازاد تجدید ارزیابی موجودی ها از اجزای آن می باشد.

تصویب و ثبت تراز مالی
پس از تنظیم صورتجلسه تغییرات توسط موسسه ثبتی ذهن ناب، باید سه نسخه از آن به امضاء کلیه سهامداران و حداقل یکی از بازرسین و مدیر عامل برسد. مطابق صورتجلسات ورودی سیستمی تصویب بیلان مالی شرکت انجام می شود.

سپس یک نسخه از آن به همراه رسید پذیرش اینترنتی و رسید پذیرش تغییرات و وکالتنامه وکیل به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده می شود تا اعلام نظر کارشناسان مربوطه منتظر میمانیم.

تائید کارشناس جهت تصویب ترازنامه
پس از اعلام نظر کارشناس و گرفتن تاییدیه، حال اقدام به پرداخت هزینه حق الثبت تغییرات و روزنامه رسمی و کثیر الانتشار (روزنامه درج شده در اساسنامه شرکت) مینمائیم.

چنانچه در موعد مقرر شده در اساسنامه یا ۴ ماه پس پایان سال مالی شرکت ترازنامه به تصویب مجمع نرسیده باشد، می بایست با رعایت تشریفات تصویب ترازنامه در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجام پذیرد.

تصویب ترازنامه شرکت در هر دوره مالی به منزله مفاصاحساب مدیران شرکت در آن دوره مالی می باشد و اگر طی آن مدت تصدی مدیران منقضی شود، سهام مورد وثیقه آنان از قید وثیقه آزاد خواهد شد.

در چه شرایطی تصویب ترازنامه شرکت معتبر نخواهد بود؟
در شرایط زیر تصویب تراز مالی معتبر نمی باشد:

مجمع عمومی عادی بدون دریافت گزارش قانونی بازرسان تصویب شود.
بازرسان از خویشاوندان نسبی یا سببی اعضاء هیئت مدیره باشند.
بازرس عضو هیئت مدیره باشد.
تصویب ترازنامه توسط بازرسی که ورشکسته شده است، انجام شده باشد.
توجه به نکات زیر در تنظیم ترازنامه الزامی است:
هزینه های ثبت شرکت و هزینه های قبل از بهره برداری باید قبل از تقسیم سود مستهلک شود.
مطابق ماده ۲۳۶ قانون تجارت هزینه های افزایش سرمایه حداکثر تا ۵ سال از تاریخ افزایش سرمایه مستهلک گردد.
پایین آمدن ارزش دارایی های غیرجاری (به هر علتی) باید در استهلاکات ثبت شود.
تعهداتی که شرکت آن ها را تضمین نموده است نیز با قید مبلغ در زیر ترازنامه ذکر شود.
استهلاک اموال و اندوخته قانونی نیز باید در بیلان شرکت لحاظ شود.
نکته: در شرکت های سهامی عام هیئت مدیره مکلف است گزارش حسابداران رسمی را ضمیمه حساب های سود و زیان و ترازنامه شرکت نماید.

درواقع حسابداران باید درمورد صحت اطلاعات حساب شرکت اظهارنظر نمایند و گواهی نمایند که کلیه دفاتر و اسناد و صورتحساب ها در اختیارشان قرارداده شده و هیات مدیره وضع مالی شرکت را به درستی در اختیار مجمع قرار داده است.

مدارک مورد نیاز برای تصویب ترازنامه شرکت
مدارک مورد نیاز تصویب تراز مالی سالیانه به شرح زیر می باشد:

مدارک هویتی شرکت یا موسسه (اساسنامه – اظهارنامه – آخرین تغییرات هیات مدیره – آخرین تعیین سمت بازرسین)
ارائه لیست کامل شرکاء و میزان سهم الشرکه یا میزان سهام سهامداران و تعداد سهام آن ها
انتخاب بازرس دارای صلاحیت و اعتبار برای شرکت
ارائه مدارک هویتی شرکاء و سهامداران (شناسنامه و کارت ملی یا کارت هوشمند)
ارائه برگه نمایندگی نمایندگان اشخاص حقوقی شریک و یا سهامدار در شرکت (در صورتیکه شرکت از شرکا و سهامداران حقوقی بهره می برد)
اصل آگهی دعوت از اعضاء مجمع عمومی فوق العاده مطابق با اساسنامه شرکت (در صورت برگزاری جلسه با حضور اکثریت)
تصویب ترازنامه شرکت سهامی خاص
اصولاً تصویب ترازنامه شرکت٬ در شرکت های ثبت سهامی خاص صورت می پذیرید و بابت هر سال مالی می بایست در سال آینده تصویب ترازنامه شرکت انجام گردد. شرکت های سهامی خاص در ابتداء ۴ ماه اول سال طی مجمع عمومی سالیانه در بعد از در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می توانند این دستور را اجرائی کنند.

هزینه صورتجلسه تصویب تراز
هزینه تنظیم و ثبت صورتجلسه تصویب ترازنامه شرکت به شرح زیر می باشد:

تنظیم و ثبت سیستمی صورتجلسه تراز مالی.
پرداخت حق الوکاله وکیل
پرداخت حق الثبت تغییرات.
پرداخت هزینه روزنامه های رسمی و روزنامه کثیرالانتشار صورتجلسه تصویب ترازنامه مالی شرکت.
تنظیم و ثبت اشخاص حقوقی شرکت از جمله معرفی نامه اشخاص حقوقی و استعلام های مربوطه برای اشخاص حقوقی.
اگهی دعوت روزنامه کثیرالانتشار در صورت تشکیل جلسه با حضور حداکثر شرکاء یا سهامدارن تشکیل گردد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *