ثبت شرکت آموزشی در تهران

برای ثبت موسسه آموزشی مانند دیگر موسسات، اخذ مجوز الزامی می باشد که این مجوز را بنیادهای وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت علوم و تحقیقات و سازمان آموزش و پرورش صادر می کند.

موسسات را به سه دسته طبقه بندی کرده اند که این سه دسته به شرح زیر می باشد:

موسساتی که از لحاظ نوع فعالیتشان طبقه بندی می شوند.

موسساتی که از لحاظ مالکیتشان طبقه بندی می شوند مانند موسسات قسمت تعاونی، خصوصی و دولتی

موسساتی که از لحاظ نوع هدف فعالیتشان طبقه بندی می شوند.

موسسات آموزشی می توانند از موضوعات زیر برای فعالیت خود استفاده نمایند و موظفند که برای شروع اینگونه فعالیت اقدام به مجوز نمایند.

مدارک مورد نظر برای ثبت شرکت آموزشی در تهران به شرح زیر می باشد:

-تحویل فرم مربوط به مشخصات متقاضی

-کپی شناسنامه و کارت ملی شرکا

-کپی کارت پایان خدمت برای آقایان

-کپی پروانه تاسیس موسسه آموزشی

-ارائه تاییدیه برای مکان مورد نظر

-ارائه تعهد نامه

-کپی از سند و اجاره نامه مکان مورد نظر

-کپی اساسنامه موسسه آموزشی (حداقل دو نسخه)

-کپی مجوز برای تاسیس هنرستان های غیر دولتی

-کپی روزنامه رسمی (با توجه به آخرین تغییراتی که انجام شده)

-گرفتن تقاضانامه برای ثبت موسسه به همراه امضا شریکان

-ارائه دو جلد صورتجلسه مجمع موسسین

-اخذ تاییدیه نوسازی برای هنرستان های غیر دولتی

-کپی پروانه تاسیس

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *