جرم جعل علامت های تجاری در ایران

جرم جعل علامت های تجاری
الف) تقلید از علامت
ب)خطر پیدایش تشویش در افکار عمومی
جرم جعل از طریق تقلید: براساس قانون ژانویه 1991، هرگونه تقلید یا استفاده از یک علامت برای محصولات یا خدمات مشابه یا یکسان با علائم ثبت شده، در صورت وجود خطر ابهام در افکار عمومی ممنوع است، مگر در صورتی که مالک اصلی آن اجازه تقلید داده باشد. در اینجا نیز ، مانند تخلف مورد اشاره در گفتار پیشین ، وجود یا عدم وجود حسن نیت ، تغییری در اصل قضیه نمیدهد اما برای اینکه تقلب و تخلفی صورت گیرد وجود دو شرط ضروری است: اول تقلید از علامت و دوم خطر وجود تشویش و ابهام در افکار عمومی
تقلید از علامت به صورت شباهت در تلفظ یا در دید میباشد .برای مثال در فرانسه کلمه elvis تقلیدی بود از کلمه levis .
نوع دیگر تقلید ، تقلید ادراکی میباشد که ارزیاب و یا کارشناس این سوال را مطرح میکند که علامتی که در مظان عمومی استفاده شده از شباهتهای مفهومی ، ادراکی و ذهنی برای گمراه کردن افکار عمومی استفاده شده است یا خیر؟ معمولا در اینگونه علائم مردم با دیدن عبارت یا کلمه مورد نظر فورا شباهت یا نسبتی را با علامت اصلی احساس میکنند که این به معنای سواستفاده از شهرت اصلی علامت توسط علامت تقلیدی است. برای مثال نام تجاریعلامت معروف گاوی که میخندد است که مواد لبنی میفروشد و علامت تقلیدی آن گاو جدی میباشد که بدون تلاش تمامی پلکان شهرت را طی نموده است.
خطر پیدایش تشویش در افکار عمومی: قانون ژانویه 1991 تنها به وجود خطر تشویش ، ااشتباه و ابهام اشاره دارد، این بدان معنی است که احتمال وجود تشویش کافی است و وجود واقعی تشویش زیاد مهم نیست. به عبارت روشنتر امکان و قابلیت پیدایش تشویش ، ابهام و اشتباه بتنهایی شرط دوم وجود تقلید است. در واقع تفاوت میان تقلید و باز تولید نیز در همین نکته نهفته است: به هنگام پیدایش جرم بازتولید ضرورتی ندارد که دلیل وجود خطر تشویش ارائه شود در حالی که برای جرم تقلید باید ثابت کرد که این احتمال وجود دارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *