درباره ما

1111ثبت شرکت:مسولیت محدود /سهامی خاص/سهامی عام /تضامنی/نسبی /تعاونی

تغییرات :تغییر نام /تغییر موضوع/تغییر آدرس/تغییر حق امضا /افزایش سرمایه/کاهش سرمایه /ورود شریک /خروج شریک /تمدید و تغییر هییت مدیره /تمدید و تغییر بازرسین/روزنامه کثیر النتشار /انحلال شرکت

 

 

211

امور مالیاتی :تشکیل پرونده /کد اقتصادی/پلمپ دفاتر قانونی/ارزش افزوده /169 مکرر مالیاتی

علامت تجاری:حقیقی/ حقوقی

طرح صنعتی :

کارت بازرگانی :حقیقی/حقوقی

 

جواز تاسیس :حقیقی حقوقی

رتبه بندی:پیمانکاری/مشاور

اخذ استاندارد

خدمات حسابداری

Comments are closed