شرکت بازرگانی چیست

 

 

داد و ستد از گذشته تا امروز دارای تغییرات و تحولات بسیاری می باشد و شرکت های بازرگانی تاسیس شده بر اساس این تغییرات، در کشورهای مختلف دارای تفاوت هایی می باشند، ولی کلیت و هدف همه آن ها به یک شکل می باشد. شرکت های بازرگانی شرکت هایی هستند که در قسمت خرید و فروش کالا و یا خدمات برای به دست آوردن سود و درآمد فعالیت می کنند. در واقع این شرکت ها در نوع یکی از انواع شرکت ها در قانون تجارت مشغول به کار می باشند.

این شرکت ها بین دو و یا چند نفر برای به دست آوردن سود تشکیل می شود و به ثبت می رسد. هر چقدر که شرکت های بازرگانی بزرگ تر و گسترده تر باشد، به همان نسبت هم افراد بیشتری در آن کسب و کار می کنند.
شرکت های بازرگانی بر اساس نوع فعالیت:
شرکت های بازرگانی می توانند حیطه فعالیت خود را از یک منطقه تا کشورهای دیگر گسترش دهند. به همین دلیل صاحبان شرکتهای بین المللی می تواند از چند ملیت باشد و در حیطه خدمات، کالا، پشتیبانی و… فعالیت کنند.

برای داشتن تحارت در بین کشورها، می بایست که شرکت بازرگانی صادرات و واردات ثبت شده داشته باشید ودر صورت به وجود آمدن مشکل در این تجارت، سازمان های تجارت جهانی وارد عمل می شوند.

شرکت های بازرگانی براساس نوع فعالیت به خدماتی و تجاری تقسیم می شوند. فعالیت شرکت های تجاری، خرید و فروش کالا می باشد و می توان به ویژگی های ذکر شده در ذیل اشاره کرد:

کسب درآمد از فروش کالا
مدیریت سرمایه خود به وسیله نگه داری کالا در انبار و یا پخش در بازار
تجارت انواع زیادی از کالاها
به دست آوردن سود از راه خرید و فروش
ولی شرکتهای خدماتی برعکس شرکت های تجاری، کالایی برای خرید و فروش ندارند و به وسیله ابزارها، منابع و پشتیبانی مراجعین کسب درآمد می کنند.
طریق کار شرکت های بازرگانی:
شرکت های بازرگانی که امروزه کار می کنند، فعالیت خود را به صورت رسمی در دفاتر ثبت کرده اند و با توجه به نوع و حرفه فعالیت آن ها، کار بازرگانی شرکت هم اشکال مختلفی دارد و با میزان تقاضا، توان خرید، نوع تقاضا و … سرمایه شرکت را به گردش می اندازند و از سود به دست آمده کسب و کار خود را گسترش می دهند.

ثبت شرکت بازرگانی:

قبل از شروع به کار و ثبت شرکت بازرگانی باید نوع شرکتی ثبتی را مشخص کنید و بعد می بایست که از راه سامانه ثبت شرکت ها به صورت اینترنتی اقدام کنید.
انواع شرکت های بازرگانی:
شرکت های بازرگانی بر اساس میزان مسئولیت شرکاء به چهار گروه تقسیم میشود:

شرکت سرمایه ای: در این نوع شرکت بازرگانی مانند، شرکت های سهامی عام و خاص و شرکت های با مسئولیت محدود، مسئولیت شرکاء بسته به میزان سرمایه آن ها می باشد
شرکتهای شخصی: در این نوع شرکت بازرگانی مانند، شرکت های تضامنی و نسبی، مسئولیت شرکاء نا محدود می باشد و تعهدات مالی شرکت بر اساس همه دارایی و اموال شرکاء می باشد.
شرکت های مختلط: در این نوع شرکت بازرگانی مانند شرکت های مختلط سهامی و شرکتهای مختلط غیر سهامی، مسئولیت بعضی از شرکاء محدود به سرمایه آن ها و مسئولیت عده ای دیگر نا محدود است. شرکاء دسته اول را شرکاء عادی و شرکاء دسته دوم را شرکاء ضامن می گویند.
شرکت های کمیتی: هدف این شرکت ها مانند شرکت های تعاونی تولید، مصرف، اعتبار و وام روستایی، رفاه اعضاء می باشد و تعداد شرکاء زیاد هستند و هیچ مسئولیتی هم ندارند.
قسام شرکتهای بازرگانی:

شرکت های سهامی: سرمایه در آن به سهام تقسیم می شود و مسئولیت صاحبان سهام به مبلغ اسمی سهام آن ها محدود می شود و دارای دو نوع شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص می باشد.

شرکت تضامنی: مسئولیت شرکاء در این شرکت، محدود به سرمایه نمی باشد و شرکاء علاوه بر سرمایه، مسئول کلیه قروض و تعهدات شرکت می باشند.

شرکت با مسئولیت محدود: این شرکت بین دو و یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل می شود و هر یک از شرکاء به اندازه سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشند.

شرکت مختلط غیر سهامی: این شرکت برای انجام امور تجاری با نام مخصوصی بین یک و یا چند نفر شریک ضامن بدون انتشار سهام تشکیل می شود.

شرکت مختلط سهامی: این شرکت با نام مخصوصی بین یک عده شریک سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.

شرکت نسبی: این شرکت برای امورتجاری با اسم مخصوصی بین دو و یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت هر شریک به میزان سرمایه وی می باشد.

شرکت تعاونی تولید ومصرف: این شرکت برای رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی واجتماعی شرکاء از راه خودیاری، تشویق به پس انداز، کمک متقابل و همکاری تشکیل می شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *