مدارک مورد نیاز جهت شعب نمایندگی

91-گواهی ثبت شرکت خارجی

2-اساسنامه شرکت

3-آخرین تغییرات شرکت ( در صورتی که تغییراتی در شرکت اصلی ایجاد شده باشد)

4-آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت

5-ارائه قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی

6-کپی شناسنامه و کارت ملی ( درصورتی که نماینده شخص حقیقی باشد) و کپی مدارک ثبتی شامل روزنامه رسمی، اساسنامه، آخرین تغییرات در صورتی که شخصی حقوقی باشد))

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شعبه

 

 

1-گواهی ثبت شرکت خارجی

2-اساسنامه شرکت

3-آخرین تغییرات شرکت ( در صورتی که تغییراتی در شرکت اصلی ایجاد شده باشد

4-آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت

5-تنظیم وکالتنامه ای که طی آن به مدیر شعبه وکالت داده شده باشد که می تواند شعبه ای در ایران به ثبت برساند و حدود اختیارات مدیر شعبه نیز در وکالتنامه به تفصیل درج شده باشد.

تذکر : کلیه مدارک فوق می بایست به تأیید سفارت ایران در کشور شرکت مذکور رسیده باشد.

 

مدارک مورد نیاز جهت شعبه داخلی

1.کپی شناسنامه – کارت ملی – شرکا

2.کپی مدارک شرکت

3.آدرس شعبه مورد نظر

Comments are closed