مرجع صادر کننده کارت بازرگانی

کارت بازرگانی به تمام اشخاصی که صادرات و واردات انجام می دهند تعلق می گیرد البته می توانند در قالب شخصیت حقیقی باشند و یا حقوقی .

کارت بازرگانی یک شناسنامه است که به دارنده ی ان ماهیت یک شخصیت تجاری میدهد که می تواند صادرات و واردات در داخل و خارج از ایران انجام دهد باید بدانید اگر شخص حقیقی و یا حقوقی بدون این کارت اقدام به واردات و صادرات نمایید منع قانونی خواهد داشت اخذ اینکارت توسط فردی که میخواد اقدام به تجارت کند و یا برای شرکتها به نام ممدیر عامل شرکت صورت میگیرد . اورگان مربوطه برای دریافت کارت بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت می باشد .
مرجع صادر کننده کارت بازرگانی
کسانی که قصد اخذ کارت بازرگانی دارند باید از وزارت صنعت و معدن درخواست نمایند و از شعب اتاق بازرگانی کارت خود را تحویل بگیرند در گذشته تنها اجازه ی اتاق بازرگانی کافی بود اما امروزه باید این کار توسط وزارت صنعت و معدن صورت گیرد.
مراحل دریافت کارت بازرگانی چگونه است؟
برای اخذ کارت بازرگانی نخست باید سه نسخه اظهارنامه ثبت نام در دفاتر تجاری را از گستره ی فروش اوراق بهادار استقرار یافته در اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی خریداری کرده و براساس فرم پیوست شده آن را کامل کرده و به امضا برسانید .اشخاص حقیقی یا حقوقی كه بازرگان می باشند باید دفاتر قانونی متعلق به خودشان را دارا باشند. دفاتر قانونی براساس قانون تجارت شامل ” دفتر روزنامه، دفتر كل، دفتر دارایی و دفتر كپیه “می باشد. با وجود دستگاههای فتوكپی، فاكس و مانند اینها دفتر كپیه ضرورت دیروز خود را از دست داده است. دفاتر در مرجع ثبت شركت ها پلمپ می شوند و بازرگانان مطابق مقررات صورت حسابهای خود را قید مینمایند. این دفاتر زمانی سندیت می یابند كه در اداره ثبت شركتها ثبت و پلمپ اخذ گردد.جهت اخذ کارت بازرگانی شخصیت های حقوقی و حقیقی باید دفاتر قانونی خاصه روزنامه وکل را دارا باشند. در نتیجه با عنایت به تعداد معاملات خود نسبت به دریافت دفتر با تعداد صفحات مشخص وبنا به نیازشان ٥� برگی، ١� � برگی٢� � برگی و یا بالاتر تهیه و در قسمت پلمپ دفاتر ثبت شركتها اقدام ویك برگ گواهی پلمپ دفاتر تجارتی از واحد فروش اوراق بهادار تهیه وبعد از پلمپ دفاتر جهت تدوین وکامل نمودن آن تلاشهای مورد نیاز را مبذول دارید .

چنانچه شما به عنوان یک شخصیت حقیقی متقاضی دریافت کارت بازرگانی باشید بایستی از صفحه ی اول شناسنامه و کارت ملی خود یک کپی به وکیل خود ارائه دهید و یک اجازه نامه مبنی بر اینکه قصد دریافت کارت بازرگانی دارید .

اما در صورتی که میخواهید به عنوان یک شخصیت حقوقی کارت بازرگانی دریافت نمایید بایستی روزنامه ی رسمی ، آگهی اخرین تغییرات به همراه مدارک شناسایی مدیرعامل را ارائه دهید.
زمانی که میخواهید کارت بازرگانی بگیرید باید به این نکات توجه نمایید :

وکالتی به وکیلی که انتخاب کرده اید دهید و وکالت نامه ی خود را امضا و تحویل وکیل مورد نظر خود دهید .

باید برای دریافت کارت بازرگانی پلمپ دفاتر بگیرید بر این اساس دو نسخه اظهارنامه این دفاتر و سه برگ اظهار نامه ی کارت بازرگانی داشته باشید فراموش نکنید اگر شما به عنوان یک شخصیت حقوقی میخواهید برای دریافت کارت اقدام نمایید باید مهر شرکت را هم در کنار مابقی مدارک گفته شده ارائه دهید .

بعد از تکمیل مدارک به اتاق بازرگانی برویذ فرم مربوط به سو پیشینه ی خود را دریافت و به اولین پلیس +10 مراجعه و فرمت درخواست شده توسط اتاق بازرگانی از عدم سو پیشینه ی خود را دریافت نمایید. سپس فرم الف را به بانک برده تا متوجه خوش حسابی شما شوند البته کسانی که سالهاست شرکتشان تاسیس شده می توانند از فرم الف استفاده نمایند و در غیر این صورت کسانی که تازه تاسیس هستند علاوه بر فرم الف یک حساب جاری باید داشته باشند به نام مدیر عامل و از این حساب جاری باید 3 ماه گذشته باشد. مرحله اصلی و مهم ترین آن داشتنیک سند 6 دانگ به نام متقاضی و یا اجاره نامه و ارائه ی فیش آب و برق و گاز .

پس از تكمیل موارد بالا به همراه مدارك زیر :

فرمهای تایپ شده اتاق بازرگانی به طور كامل كه توسط ثبت آپادانا صورت گرفته است.اصل و كپی گواهی حسن اعتبار بانكی و تایید اداره اعتبارات مبنی برنداشتن چك برگشتی از شخص یا مدیرعامل شركت.اصل كلیه مدارك معرفین و كپی از كارت بازرگانی ایشان و تاییدیه توسط ایشان مبنی برمعتبر بودن شما جهت دریافت كارت بازرگانی.اصل وكپی تعهدنامه و تصدیق امضا شخص یا مدیرعامل و مهر شركت در دفترخانه.مدارك به ثبت رسیده توسط شركت و گواهی پلمپ آن كه در مرحله اول به شما تسلیم گردیده است.اصل و فتوكپی گواهی عدم سو پیشینه مدیرعامل یا شخص.چهار قطعه عكس ٤*٦.اصل و دو سری كپی از شناسنامه و كارت پایان خدمت مدیرعامل یا شخص متقاضی.اصل ودو سری كپی از سند مالكیت حتی صفحات سفید سند و فیش نوسازی و قبض برق و تلفن و به همراه مبلغ مورد نیاز جهت مراحل اداری کارت به اتاق بازرگانی مراجعه و پس از تكمیل مدارك اقدام به اخذ كارت بازرگانی نمایید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *