تفاوت قرارداد کاربا پیمانکاری

تفاوت قرارداد کاربا پیمانکاری 2-1 ) تعريف قرارداد کار وشرايط انعقاد آن قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبي يــا شفاهي كه به موجب آن كارگر درقبال دريافت حق السعي كاري را براي مدت موقت يا مدت، غيرموقت براي كارفرما انجام مي دهد. تبصره 1- حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه…

Continue reading

آشنايي با انواع نظارت پارلماني

آشنايي با انواع نظارت پارلماني همه تمامي نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌هايي که از بودجه عمومي استفاده مي‌کنند تکاليف و اختياراتي قانوني دارند که تنها در چارچوب آنها اجازه فعاليت دارند. معمولا اين تکاليف و وظايف در اساسنامه اين سازمان‌ها يا قانون تشکيل آنها ذکر شده است؛ اما تمايل هميشگي برخي…

Continue reading

راهکارهای حقوقی مبارزه با فرار مالیاتی

راهکارهای حقوقی مبارزه با فرار مالیاتی مالیات یكی از نیازهای كشورهای مدرن به حساب می‌آید. این كشورها سعی می‌كنند تمامی نیازهای حاكمیتی خود را از طریق دریافت مالیات برطرف كنند. البته نباید این نكته مغفول واقع شود كه هر چند وجود امنیت به عنوان هدف وظایف حاكمیتی دولت اصلی‌ترین نیاز…

Continue reading

حقوق عمومی و حقوق خصوصی

حقوق عمومی و حقوق خصوصی  حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی را منظم می سازد .  حقوق خصوصی مجموعه قواعدی که حاکم بر روابط افراد است مانند : روابط تجاری و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر یکدیگر .…

Continue reading

ماهیت حقوقی سهم الشرکه

ماهیت حقوقی سهم الشرکه مبحث اول: ماهیت حقوقی سهم الشرکه گفتار اول: خصایص سهم الشرکه الف) سهم الشرکه حق مالی است ب)سهم الشرکه حق شخصی است ج) سهم الشرکه مال منقول اس د) سهم الشرکه قابل توثیق نیست هـ) سهم الشرکه قابل توقیف است و) سهم الشرکه قابل تقویم است…

Continue reading

حق تعیین سرنوشت در جهان امروز با تأکید بر جدایی شبه جزیره کریمه از اوکراین

حق تعیین سرنوشت در جهان امروز با تأکید بر جدایی شبه جزیره کریمه از اوکراین چکیده بی تردید حق تعیین سرنوشت مهم ترین عبارتی است که معمولا از زبان تجزیه طلبان و استقلال خواهان شنیده می شود، به همین میزان مبهم ترین و پیچیده ترین عبارتی نیز هست که ترجیح…

Continue reading

قیم از انجام چه معاملاتی برای محجور منع شده است؟

قیم از انجام چه معاملاتی برای محجور منع شده است؟ قانون می‌گوید تنها کسانی حق معامله اموال خود را دارند که یا مالک باشند یا دارای نمایندگی قراردادی و قانونی از سوی مالک باشند؛ یکی از این نمایندگان قانونی هم قیم یا سرپرست فرد محجور است که با حکم دادگاه…

Continue reading

موانع قانونی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی با واکاوی مقررات اقتصادی داخلی

موانع قانونی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی با واکاوی مقررات اقتصادی داخلی درعصر حاضر اقتصاد ملی کشورها تحت تاثیر جدی فرایند پدیده جهانی شدن دچارچالش شده است.اصول و قواعد رفتارى که در گذشته حاکم بوده، در حال حاضراهمیت‏ خود را از دست داده و اصول و قواعد جدیدى در…

Continue reading

مبانی حقوقی مسئولیت متقاضی تامین دعوی واهی

مبانی حقوقی مسئولیت متقاضی تامین دعوی واهی غرض ازتحریر و باعث برترقیم این کلمات حکایت ازاین امردارد که :قانونگذار درمقام بیان ماده 120 آ.د.م چنین مقررداشته « درصورتی که قرارتامین اجراگرددوخواهان به موجب رای قطعی محکوم به بطلان دعوا شود ویاحقی برای او به اثبات نرسد ، خوانده حق دارد…

Continue reading

خلاصه ترتیب سهم الارث طبقات مختلف به صورت دسته بندی شده

خلاصه ترتیب سهم الارث طبقات مختلف به صورت دسته بندی شده سهم الارث طبقه اول 1 – کسانی که یعنی نصف می برند عبارتند از : الف) دختر منحصر به فرد ب) زوج با نبودن اولاد ج)خواهر منحصر به فرد ابوینی یا ابی ماده899 ق.م بند3 2 – کسانی که…

Continue reading