موانع قانونی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی با واکاوی مقررات اقتصادی داخلی

موانع قانونی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی با واکاوی مقررات اقتصادی داخلی درعصر حاضر اقتصاد ملی کشورها تحت تاثیر جدی فرایند پدیده جهانی شدن دچارچالش شده است.اصول و قواعد رفتارى که در گذشته حاکم بوده، در حال حاضراهمیت‏ خود را از دست داده و اصول و قواعد جدیدى در…

Continue reading

مبانی حقوقی مسئولیت متقاضی تامین دعوی واهی

مبانی حقوقی مسئولیت متقاضی تامین دعوی واهی غرض ازتحریر و باعث برترقیم این کلمات حکایت ازاین امردارد که :قانونگذار درمقام بیان ماده 120 آ.د.م چنین مقررداشته « درصورتی که قرارتامین اجراگرددوخواهان به موجب رای قطعی محکوم به بطلان دعوا شود ویاحقی برای او به اثبات نرسد ، خوانده حق دارد…

Continue reading

خلاصه ترتیب سهم الارث طبقات مختلف به صورت دسته بندی شده

خلاصه ترتیب سهم الارث طبقات مختلف به صورت دسته بندی شده سهم الارث طبقه اول 1 – کسانی که یعنی نصف می برند عبارتند از : الف) دختر منحصر به فرد ب) زوج با نبودن اولاد ج)خواهر منحصر به فرد ابوینی یا ابی ماده899 ق.م بند3 2 – کسانی که…

Continue reading

پارلمان چيست

پارلمان چيست پارلمان به مجلسی اطلاق می شود که کار قانونگذاری را در کشور پیش می­برد. این نهاد در کشورها به نامهای مختلف یاد می شود در آمریکا به نام کنگرس، در در فرانسه به نام شورای ملی، در انگلستان به نام پارلمان و مجلس نماینده گان در جاپان یاد…

Continue reading

حقوق عمومی و حقوق خصوصی

حقوق عمومی و حقوق خصوصی حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی را منظم می سازد . حقوق خصوصی مجموعه قواعدی که حاکم بر روابط افراد است مانند : روابط تجاری و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر…

Continue reading

100 نکته کلیدی حقوق تجارت ویژه آزمون های حقوقی

100 نکته کلیدی حقوق تجارت ویژه آزمون های حقوقی نکته۱: شرکای شرکت تجاری ،تاجر محسوب نمی شوند مگر آنکه شغل معمول آنها شخصا اعمال تجاری مصرح در ماده ۲ قانون تجارت باشد. نکته۲: تصدی به حمل و نقل به هر طریقی که باشد عمل تجاری ذاتی است.تصدی به حمل و…

Continue reading

حقوق اتحاديه اروپا

حقوق اتحاديه اروپا ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭﺣﺪﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ.ﻣﻘﺮ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﻭﻛﺴﻞ ﺑﻠﮋﻳﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ.ﺗﺎ . ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ٢٥، 1ﺗﻌﺪﺍﺩ ٢٠٠٦ﺍﻭﺍﻳﻞ ﺳﺎﻝ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪ.ﺍﻳﻦ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ١٩٩٣ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺭﺳﻤﺎ ﺩﺭ…

Continue reading

لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری

لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار بررسی فوری لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری در دولت شد و تاکید کرد: لازم است دستور فرمائید تا پیش نویس ضمیمه به قید فوریت…

Continue reading

موارد جواز تغییر حکم توسط دادگاه

موارد جواز تغییر حکم توسط دادگاه آنچه که در ادامه میخوانیم قاعده فراغ دادرس موارد تجویز تغییر حکم واخواهی اعتراض شخص ثالث اعاده دادرسی تصحیح و اصلاح رای اعتراض به رأی داور چگونگی تصحیح رأی داور پس از اینکه حکمی از سوی دادگاهی صادر شد، اصل بر قطعی بودن آن…

Continue reading

100 نکته کلیدی حقوق تجارت ویژه آزمون های حقوقی

100 نکته کلیدی حقوق تجارت ویژه آزمون های حقوقی نکته۱: شرکای شرکت تجاری ،تاجر محسوب نمی شوند مگر آنکه شغل معمول آنها شخصا اعمال تجاری مصرح در ماده ۲ قانون تجارت باشد. نکته۲: تصدی به حمل و نقل به هر طریقی که باشد عمل تجاری ذاتی است.تصدی به حمل و…

Continue reading