تاریخچه ی تکنولوژی

تاریخچه ی تکنولوژی پیدایش اولین لایه های تکنولوژی مربوط به زمانی بوده که انسان ها برای دفاع یا شکار، سنگهای عادی را تراشیدند و به عنوان ابزار نبرد مورد استفاده قرار دادند. آنگاه از تدابیر هنر و مهارتهای خود در ساخت نیزه و تیر و کمان بهره گرفتند. شاید بتوان…

Continue reading

تکنولوژی و صنعت

تکنولوژی و صنعت نقش تکنولوزی در صنعت در سه سطح مطرح شده است: *اولین و مهمترین نقش، تولید و فرآیند در کارخانجات و صنایع است که کیفیت محصول، هزینه تولید، تجارت و تخصص مورد نیاز، نیازهای نگهداری، هزینه مواد و ظرفیت تولید را مشخص مینماید. همچنین استاندارد بهداشتی و امنیتی،…

Continue reading

تکنولوژی و کسب و کار

تکنولوژی و کسب و کار در گذشته ارزش یک سازمان با عوامل زمین، سرمایه و تجهیزات سنجیده میشد، اما امروز تکنولوژی و دانش فنی که در انسانها و سیستمهای توسعه آن نهاده شده ارزش سازمان را تعیین میکند. کوئین نظریه ای را مطرح نموده است که بر اساس آن فعالیت…

Continue reading

تعاریف تکنولوژی و نگرش ها

تعاریف تکنولوژی و نگرش ها تکنولوژی ریشه یونانی دارد و از دو کلمه techne و logie تشکیل شده است. techne به معنی هنر، مهارت و آن چیزی است که آفریده انسان باشد و در مقابل arche یعنی آفریده خداوند قرار دارد. logie یا logos در یونان قدیم به معنی علم،…

Continue reading

بازاریابی مکان

بازاریابی مکان یکی از مهمترین منابع درآمد بسیاری از کشورها یا شهرها جذب توریست یا ” گردشگر” است. در بازاریابی مکانها، بناها، ساختمان های تاریخی و تفریحگاهها، نیازمند آشنایی با فعالیتهای بازاریابی ویژه ای است که افراد خاصی میطلبد. بازاریابی مکان یعنی تمام فعالیت های مربوط به آگاه کردن، جلب…

Continue reading

بازاریابی خدماتی

بازاریابی خدماتی در این زمینه مدیران بازاریابی چندان فعال نبوده اند، اما سازمانهای خدماتی ای که اصول بازاریابی را پذیرفته و طرحها و برنامه های خود را بر پایه ی چهار عنصر آمیخته بازاریابی بنا کرده اند به نتایج مثبتی رسیده اند. در بسیاری از جوامع حدود 3/4 نیروی کار…

Continue reading

استراتژیهای رقابتی

استراتژیهای رقابتی استراتژیهای رقابتی ، طبق نظر مایکل پورتر، در سه زمینه قابل بررسی است. گاهی شرکتها به دلیل شرایط ویژه ای که دارند می توانند قیمت تمام شده کمتری از دیگران داشته باشند و به همین دلیل دارای توان رقابت در زمینه قیمت گذاری اند مانند شرکتهایی که با…

Continue reading

مدیریت بازاریابی

مدیریت بازاریابی فرایند مبادله نیازمند کار و مهارت فراوان است. افراد در خرید نیازهای خانگی زیرک و چابکند و هر از گاهی به فروش نیز مبادرت میورزند مانند فروش اتومبیل و وسایل یا خدمات شخصی. سازمانها در فرایند مبادله حرفه ای تر عمل میکنند. آنها باید منابعی را از بخشی…

Continue reading

بازاریابی سازمان

بازاریابی سازمان در ادامه مطلب قبل سازمان ها نیز باید خود را بدرستی به مردم معرفی کنند. بازاریابی سازمان یعنی تمام فعالیت هایی که باعث ایجاد، تغییر یا حفظ طرز تلقی ، رفتار و برداشت مخاطبان نسبت به سازمان میشود. مسئولان روابط عمومی سازمانها بازاریابانی هستند که میتوانند سازمان را…

Continue reading

انواع بازاریابی

انواع بازاریابی بازاریابی دارای دامنه بسیار گسترده ای است که تمام امور زندگی بشر را در برمیگیرد، محصول هر چیزی است که به نحوی نیاز یا خواسته ای را براورده سازد. با این تعریف میتوان شخص، سازمان، ایدهف مکان، خدمت و هر نوع کسب و کار تجاری یا غیر تجاری…

Continue reading