تغییر آدرس شرکت ثبت شده

  بر اساس بند 3 اساسنامه شرکت، آدرس شرکت مکانی است که باید در زمان ثبت قید گردد. حالا چنانچه آدرس ثبت شده شرکت تغییر کرد، می بایست برای تغییر مراحلی را طی کنید. برای تغییر آدرس شرکت، ابتدا باید سهامداران و یا شرکاء صورت جلسه ای به صورت مجمع…

Continue reading

گواهی حق امضا چیست

  گواهی امضاء در واقع، امضاء تایید و تصدیق شده یک فرد به وسیله سر دفتر اسناد رسمی می باشد. سر دفتر امضاء انجام شده را تایید و سپس آن را ممهور می کند و به متقاضی این گواهی ارائه می دهد. به طور کلی هر زمان که یک نفر…

Continue reading

کاهش سرمایه و انواع روش های آن

  یکی از رایج ترین تغییرات پس از ثبت شرکت، کاهش و یا افزایش سرمایه است. در این مطلب به تحلیل و بررسی موارد و انواع راهکارهای کاهش سرمایه پس از ثبت شرکت خواهیم پرداخت. در ابتدا لازم است اشاره کنیم که این تغییر و تحول با رعایت شرایط و…

Continue reading

تشکیل پرونده مالیاتی

پرونده مالیاتی و تشکیل آن با تکیه بر قانون تجارت تمام شرکتها در کشور باید پس از تاسیس و راه اندازی شرکت با مشخص ساختن حوزه مالیاتی خود تشکیل پرونده مالیاتی دهند. این کار را به صورت معمول باید تا حداکثر دو ماه بعد از انجام کامل و نهایی ثبت…

Continue reading

شرایط دریافت اظهارنامه دفتر ثبت تجاری

شرایط دریافت اظهارنامه دفتر ثبت تجاری هر شخص حقیقی و یا حقوقی دارای کسب و کار مطابق قانون تجارت, تاجر محسوب می گردد و می بایست برابر قانون هر ساله نسبت به اخذ دفاتر تجارتی خود اقدام نمائید و در پایان هر سال مالی به حوزه دارایی (اداره مالیات) دفاتر…

Continue reading

مهلت تشکیل پرونده مالیاتی

  ​بعد از ثبت شرکت تا 2 ماه بعد از تاسیس شرکت مهلت دارید تشکیل پرونده دارایی دهید. برای تشکیل پرونده دارایی باید به نزدیک ترین حوزه دارایی مراجعه نمایید و مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده دارایی را ارائه داده و به این نکته توجه کنید که آدرس کدپستی…

Continue reading

شرایط دریافت اظهارنامه دفتر ثبت تجاری

  شرایط دریافت اظهارنامه دفتر ثبت تجاری هر شخص حقیقی و یا حقوقی دارای کسب و کار مطابق قانون تجارت, تاجر محسوب می گردد و می بایست برابر قانون هر ساله نسبت به اخذ دفاتر تجارتی خود اقدام نمائید و در پایان هر سال مالی به حوزه دارایی (اداره مالیات)…

Continue reading

ثبت طرح صنعتی یا ثبت اختراع ؟

  طرح صنعتی چیست؟ طرح صنعتی یک نقش و نگار،یک ایده و یا یک فکر جدید است که با ثبت آن به فکر و ایده شخص مالکیت می بخشیم. در طرح صنعتی نوآوری بسیار حائز اهمیت است که فرد چیز جدیدی را ارائه دهد، اما علاوه بر نوآوری باید کاربرد…

Continue reading

موضوع فعالیت شرکت های تجاری

  انتخاب موضوع فعالیت شرکت های تجاری، از مهم ترین کارهایی است که در مراحل ثبت شرکت بایستی به آن دقت گردد. یکی از موضوعات اصلی در مورد ثبت شرکت، شناخت و احراز موضوع فعالیت شرکت می باشد که موضوع فعالیت اشخاص حقوقی به این دلیل مهم است که اهلیت…

Continue reading

انحلال اختیاری شرکت سهامی

  بر اساس ماده 20 قانون تجارت، شرکت هایی که در آن ها، سرمایه به سهام تقسیم می شود و مسئولیت صاحبان سهام نیز به مبلغ اسمی سهام محدود می باشد، شرکت سهامی می گویند. انحلال در واقع فرایندی می باشد که شرکت فعالیت خود را برای تعهدات باقی مانده،…

Continue reading