پارلمان چيست

پارلمان چيست پارلمان به مجلسی اطلاق می شود که کار قانونگذاری را در کشور پیش می­برد. این نهاد در کشورها به نامهای مختلف یاد می شود در آمریکا به نام کنگرس، در در فرانسه به نام شورای ملی، در انگلستان به نام پارلمان و مجلس نماینده گان در جاپان یاد…

Continue reading

حقوق عمومی و حقوق خصوصی

حقوق عمومی و حقوق خصوصی حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی را منظم می سازد . حقوق خصوصی مجموعه قواعدی که حاکم بر روابط افراد است مانند : روابط تجاری و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر…

Continue reading

100 نکته کلیدی حقوق تجارت ویژه آزمون های حقوقی

100 نکته کلیدی حقوق تجارت ویژه آزمون های حقوقی نکته۱: شرکای شرکت تجاری ،تاجر محسوب نمی شوند مگر آنکه شغل معمول آنها شخصا اعمال تجاری مصرح در ماده ۲ قانون تجارت باشد. نکته۲: تصدی به حمل و نقل به هر طریقی که باشد عمل تجاری ذاتی است.تصدی به حمل و…

Continue reading

حقوق اتحاديه اروپا

حقوق اتحاديه اروپا ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭﺣﺪﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ.ﻣﻘﺮ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﻭﻛﺴﻞ ﺑﻠﮋﻳﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ.ﺗﺎ . ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ٢٥، 1ﺗﻌﺪﺍﺩ ٢٠٠٦ﺍﻭﺍﻳﻞ ﺳﺎﻝ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪ.ﺍﻳﻦ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ١٩٩٣ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺭﺳﻤﺎ ﺩﺭ…

Continue reading

لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری

لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار بررسی فوری لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری در دولت شد و تاکید کرد: لازم است دستور فرمائید تا پیش نویس ضمیمه به قید فوریت…

Continue reading

موارد جواز تغییر حکم توسط دادگاه

موارد جواز تغییر حکم توسط دادگاه آنچه که در ادامه میخوانیم قاعده فراغ دادرس موارد تجویز تغییر حکم واخواهی اعتراض شخص ثالث اعاده دادرسی تصحیح و اصلاح رای اعتراض به رأی داور چگونگی تصحیح رأی داور پس از اینکه حکمی از سوی دادگاهی صادر شد، اصل بر قطعی بودن آن…

Continue reading

100 نکته کلیدی حقوق تجارت ویژه آزمون های حقوقی

100 نکته کلیدی حقوق تجارت ویژه آزمون های حقوقی نکته۱: شرکای شرکت تجاری ،تاجر محسوب نمی شوند مگر آنکه شغل معمول آنها شخصا اعمال تجاری مصرح در ماده ۲ قانون تجارت باشد. نکته۲: تصدی به حمل و نقل به هر طریقی که باشد عمل تجاری ذاتی است.تصدی به حمل و…

Continue reading

صیانت از حقوق شهروندی

مقدمه آدمیان، برخلاف دیگر پدیدگان، تکامل گرا و کمال خواهند و این تکامل گرایی در انسان، هشیارانه و فراتر از صورتهای مادی و جسمانی وحتی قلمرو دنیوی دنبال می شود. واز دیگرسو، به حقیقت پیوستن همه سویه های آن در درون یک مجموعه سازمان یافته انسانی به واسطه کنش وفعالیتهایی…

Continue reading

حقوق اداری چیست

*« حقوق » به مجموعه اصول و قواعدی می گویند که در یک زمان و مکان مشخصی اِعمال می شود و دارای ضمانت اجرای دولتی نیز می باشد . ** واژه ی اداری (اداره ای) خود دارای 2 معناست : 1- مفهوم ذاتی یا مادی اداره که منظور همان هدف…

Continue reading

راهنمای ثبت علامت تجاری بین المللی

راهنمای ثبت علامت تجاری بین المللی قدیمی ترین ثبت بین المللی، علامت مشهور برای ساعتهای سوئیسی با مارک LONGINES میباشدکه حدود ۱۸۹۳ به ثبت رسیده است و هنوز نیز معتبر است. ● فرآیند ثبت بین المللی: این راهنما بمنظور کمک و راهنمائی متقاضیان در تسهیل امر ثبت بین المللی علائم…

Continue reading