واگذاری حق اجازه استفاده از برند

واگذاری حق اجازه استفاده از برند 1- درخواست ثبت اجازه استفاده الف) درخواست ثبت اجازه استفاده روی فرم رسمی مخصوص توسط مالک،یا اگر اداره قبول کند توسط اداره عضو متعاهد مالک یا اداره کشور عضو متعاهدی که اجازه استفاده در آن کشور واگذار میشود، به دفتر بین المللی تسلیم خواهد…

Continue reading

حقوق مالکیت فکری

مالکیت فکری چیست؟ مالکیت فکری ، به طور کلی، یعنی مالکیت ناشی از فعالیت ها و تراوشهای فکری در زمینه های صنعتی و تجاری، علمی، ادبی و هنری. کشورها، برای حمایت از مالکیت فکری، دو دلیل مهم دارند، یکی دادن وجهه ی قانونی به حقوق مادی(اقتصادی) و معنوی پدید اورندگان…

Continue reading

مراحل انجام عملیات اعتبار اسنادی(LC)

مراحل انجام عملیات اعتبار اسنادی(LC) قبل از انجام هر عملیاتی (گشایش اعتبار) خریدار در ایران به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با فروشنده و یا نماینده خود مثلا در آلمان قرارداد تنظیم می نماید که کلیه شرایط و مقررات طرفین در آن قید میشود و انجام عملیات هم بر اساس…

Continue reading

سپرده سرمایه گذاری مدت دار

سپرده سرمایه گذاری مدت دار (کوتاه مدت و بلند مدت) هر شخص حقیقی که دارای اهلیت قانونی باشد، میتواند با ارائه مدارک لازم مبادرت به افتتاح حساب کند. اشخاص حقوقی به وسیله صاحبان امضای مجاز، با ارائه مدارک لازم اقتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار میکنند. مادران نمیتوانند برای…

Continue reading

افزایش سرمایه چیست؟

افزایش سرمایه یکی از اصطلاحات رایج که در بازار سرمایه با آن سروکار داریم، مفهوم افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی و نحوه محاسبه مقدار سهام هر سرمایه گذار پس از این افزایش سرمایه است. در سامانه کدال و اطلاعیه های ناظر بازار بسیار دیده ایم که نماد شرکتی برای افزایش سرمایه…

Continue reading

حساب جاری به نام شرکت های در شرف تاسیس

حساب جاری به نام شرکت های در شرف تاسیس شرکت های در شرف تاسیس، همچون شرکت های سهامی عام هستند. موسسان پس از تشکیل مجمع عمومی، باید حداقل 35 درصد از مبلغ تعهد شده (سرمایه اولیه شرکت) را به حساب شرکت در شرف تاسیس واریز، و شعبه در پی تقاضای…

Continue reading

شرایط افتتاح حساب توسط وکیل

شرایط افتتاح حساب توسط وکیل وکالت بر دو نوع است: رسمی و بانکی وکالت رسمی از دفترخانه اسناد رسمی صادر و وکالت بانکی در بانک تنظیم میشود . وکالت بانکی معمولا کمتر از وکالت رسمی انجام میگیرد. هر کسی میتواند برای انجام اموری وکیل انتخاب کند. این امر برای افتتاح…

Continue reading

مالیات بر حقوق چیست؟

مالیات بر حقوق چیست؟ مالیات بر حقوق در اشخاص حقوقی باید در سامانه 169 مکرر و قسمت مالیات بر حقوق ورود اطلاعات گردید و بعد از ثبت اطلاعات بیمه شدگان اگر طبق قانون معافیت مالیات بر حقوق مبلغ حقوق اشخاص مازاد ان باشد باید 10% از مبلغ مازاد را بعنوان…

Continue reading

تشکیل و ثبت تعاونیها

تشکیل و ثبت تعاونیها ماده 51- شرکتها و اتحادیه های تعاونی با رعایت این قانون پس از تهیه طرح و تصویب ان به کیفیتی که در ائین نامه اجرائی مشخص خواهد شد باید مدارک زیر را برای تشکیل و ثبت ارائه دهند: 1- صورتجلسه تشکیل مجمع موسس و اولین مجمع…

Continue reading

ثبت شرکت های خارجی

ثبت شرکت های خارجی به چه صورت میباشد؟ ماده 3 قانون ثبت شرکت ها مقرر میدارد. در تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نمایندگی به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده…

Continue reading