چگونه شرکت با مسئولیت محدود ثبت کنم؟!

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است (م94 ق ت) در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده و در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت (م 95 ق ت)

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

چگونگی ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مدارک لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود

  • شناسنامهکپی شناسنامه شرکا و اعضای هیئت مدیره و بازرسان برابر اصل
  • کارت ملیکپی کارت ملی شرکا و اعضای هیئت مدیره و بازرسان برابر اصل
  • گواهی عدم سوء پیشینهگواهی عدم سوء پیشینه تمامی اعضا

مراحل  ثبت شرکت با مسئولیت محدود

۱

مشاوره با ثبت شرکت آپادانا

۲

انعقاد قرارداد با شرکت

۳

تهیه مدارک لازم

۴

امضاء اساسنامه و فرم‌های مورد نیاز

۵

طی نمودن مراحل اداری در اداره ثبت شرکت‌ها

۶

اتمام کارهای اداری و ثبت شرکت بعد از تکمیل مدارک و گذشت حداقل 10 روز کاری

ارتباط با آپادانا