چگونگی اخذ کد اقتصادی و پلمپ دفاتر

اخذ کد اقتصادی و پلمپ دفاتر

کلیه تجار و بازرگانی (اعم از شخص یا شرکت) به استناد ماده 6 قانون تجارت می بایست دفاتر قانونی خود را (دفتر روزنامه /دفاتر کل/دفاتر معین )پلمپ نمایند که. دفاتر هر سال مالی می بایست تا انتهای سال مالی قبل پلمپ شده باشد کد اقتصادی: به استناد مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب سال 1380 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظف به دریافت کد اقتصادی هستند لذا کلیه تولید کنندگان و تجار جهت مراودات تجاری خود می بایست دارای کد اقتصادی باشند لزوم اخذ کد اقتصادی جهت اخذ کارت بازرگانی، افتتاح حساب بانکی، حضور در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و انعقاد قراردادهای دولتی و صدور فاکتور ایجاد خواهد شد.

اخذ کد اقتصادی و پلمپ دفاتر

چگونگی اخذ کد اقتصادی و پلمپ دفاتر

جهت کسب اطلاعات و دریافت وقت مشاوره با شرکت تماس حاصل فرمایید.

ارتباط با آپادانا