مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات ارزش افزوده مالیاتی میباشد از زمان تولید و واردات کالا طرفین خریدار و فروشنده فقط مابه التفاوت مبلغ خرید و فروش را میپردازند و در نهایت این مالیات فقط از مصرف کننده گرفته میشود. و مبلغ ارزش افزوده هر سال برای سال بعد مشخص میشود

 

جهت کسب اطلاعات و دریافت وقت مشاوره با شرکت تماس حاصل فرمایید.

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

ارتباط با آپادانا