چگونه کد اقتصادی شرکتی اخذ کنم؟!

اخذ کد اقتصادی شرکتی

جهت کسب اطلاعات و دریافت وقت مشاوره با شرکت تماس حاصل فرمایید.

اخذ کد اقتصادی شرکتی

چگونگی اخذ کد اقتصادی شرکتی

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده مالیاتی حقوقی

  • مدارک شرکتکپی از کلیه مدارک شرکت
  • شناسنامهکپی شناسنامه کلیه سهامداران شرکت
  • کارت ملیکپی کارت ملی کلیه سهامداران شرکت
  • گواهی امضاگواهی امضا دارندگان حق امضا مجاز شرکت
  • اجاره نامهاجاره نامه بنگاهی کدرهگیری دار و هولوگرام دار باشد.
  • مهر شرکت
  • فرم‌هاامضا فرم‌های تشکیل پرونده
  • وکالتنامهوکالتنامه محضری در زمینه انجام کلیه امور مالیاتی از قبیل تشکیل پرونده و دریافت کد اقتصادی
  • فیش تلفنفیش تلفن آدرس دفتر مرکزی شرکت که کدپستی آن با مدارک ثبت شرکت یکی باشد.

ارتباط با آپادانا