بر اساس ماده 20 قانون تجارت، شرکت هایی که در آن ها، سرمایه به سهام تقسیم می شود و مسئولیت صاحبان سهام نیز به مبلغ اسمی سهام محدود می باشد، شرکت سهامی می گویند.

انحلال در واقع فرایندی می باشد که شرکت فعالیت خود را برای تعهدات باقی مانده، پرداخت بدهی ها و تقسیم اموال محدود می کند. هر شخصیت حقیقی می تواند شرکتی را که یک روز به ثبت رسانده است را بعد از مدتی بنا بر دلایل مختلفی منحل کند و خاتمه دهد و می تواند به صورت اختیاری و یا اجباری باشد. در شرایط انحلال، روابط شرکت با اشخاص ثالث تغییر پیدا می کند.

ممکن است که انحلال شرکت به وسیله صدور حکم دادگاه در صورت: منتفی شدن موضوع شرکت، اتمام مهلت فعالیت شرکت، عدم داشتن مدیر و مدیر عامل بیشتر از 6 ماه، عدم تشکیل مجمع رسیدگی به مدت 10 ماه و یا زیان دیدن شرکت و از بین رفتن سرمایه شرکت باشد.
انواع مختلف انحلال شرکت:
شرکت ها به صورت کلی به شه شکل، منحل می شوند:

انحلال به صورت اختیاری:

این نوع از انحلال ممکن است در اثر مشکلات مالی، اختلاف شرکاء، انقضای مدت زمان فعالیت شرکت، عدم تحقق اهداف شرکت، موافقت شرکاء برای انحلال، فوت یکی از شرکاء باشد و اکثریت سهام داران و شرکاء می توانند بر اساس قانون تجارت. اساسنامه ان تصمیمات را لحاظ کنند.

زمانی ممکن است به دلیل عدم وجود سرمایه کافی و یا اختلاف سهام دارن به صورت اختیاری و یا با تصمیم مجمع عمومی شرکمت را منحل کنند.

انحلال اجباری و یا انحلال بر اثر حکم دادگاه:

این انحلال بر اثر عدم انجام قوانین قانون تجارت انجام می شود و در این حالت طرح دعوی برای انحلال شرکت، به وسیله یک نفر از ذی نفعان هم قابل قبول می باشد.

اگر منحل شدن بر اساس انقضای مدت زمان اعتبار شرکت باشد و در مجمع عمومی هم اقدام به افزایش مدت اعتبار نشده باشد، ذی نفعان می توانند، درخواست منحل شدن شرکت را از دادگاه داشته باشند.

انحلال قهری:

این نوع از انحلال در زمان ورشکستگی شرکت اتفاق می افتد و تصفیه آن هم بر اساس حکم ورشکستگی صادر می شود. در این شرایط صدور حکم ورشکستگی به معنای انحلال می باشد.

اولین اقدام شرکت برای انحلال شرکت:
اولین و مهمتری اقدام شرکت برای انحلال آن انتخاب فرد و یا افرادی به عنوان مدیر و یا مدیران تصفیه برای انجام کارهای مربوط به انحلال می باشد و وظیفه اصلی این افراد عبارتند از:

بررسی کارهای نا تمام شرکت
بررسی مطالبات و بدهی های شرکت
اقدام لازم برای فروش اجناس موجود در انبار
پیگیری امور دعاوی شرکت
در صورت عدم ورشکستگی، تقسیم دارایی شرکت در بین شرکاء و یا سهام داران
بعد از نام شرکت، عبارت در حال تصفیه را قید کند و همچنین نام مدیر و یا مدیران تصفیه را هم ذکمر کند
مدت زمان مدیر و یا مدیران تصفیه نباید بیشتر از یک سال طول بکشد و اگر چنانچه این مدت زمان بیشتر شود، می بایست که به وسیله مجمع عمومی و یا دادگاه این مدت زمان تمدید شود ویا این وظیف را به فرد دیگری واگذار کنند.
شرایط درخواست ذی نفعان برای انحلال شرکت:
در صورت هر کدام از شرایط ذکر شده در ذیل، ذی نفعان می توانند تقاضای انحلال شرکت را از دادگاه داشته باشند:

در صورتی که تا یک سال بعد از ثبت شرکت، اقدام برای موضوع شرکت صورت نگرفته باشد و یا اینکه برای مدت زمان یک سال، فعالیت شرکت توقف شده باشد.
عدم رسیدگی مجمع عمومی سالیانه نسبت به حساب های هر ساله، تا ده ماه پس از تاریخ قید شده در اساس نامه.
در صورتی که سمت های مدیر عامل، اعضای هیات مدیره و یا برخی از آن ها، به مدت زمان شش ماه بدون متصدی مربوطه باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *