پرونده مالیاتی و تشکیل آن
با تکیه بر قانون تجارت تمام شرکتها در کشور باید پس از تاسیس و راه اندازی شرکت با مشخص ساختن حوزه مالیاتی خود تشکیل پرونده مالیاتی دهند. این کار را به صورت معمول باید تا حداکثر دو ماه بعد از انجام کامل و نهایی ثبت شرکت انجام دهند تا شرکت مذکور در اداره دارائی شناخته شده و مالیات سرمایه و عملکرد خود را بپردازد.

در حقیقت این امر به این معنی می باشد که به اداره دارایی اعلام نمایید شرکت شما تاسیس شده و از اقدامات اصلی پس از ثبت شرکت به شمار می آید.

مالیاتی که در وهله اول پس از تشکیل پرونده پرداخت می گردد معادل نیم هزارم سرمایه اولیه شرکت تازه تاسیس است و چنانچه طی مدت 2 ماه تشکیل پرونده مالیاتی انجام نگردد، مشمول جریمه معادل 1/5 هزارم سرمایه شرکت خود می شوید.

به همین منظور بهتر است بلافاصله پس از ثبت شرکت به اداره امور مالیاتی محل ثبت شرکت خود به منظور تشکیل پرونده مالیاتی مراجعه نمایید.
مدارک لازم جهت تشکیل پرونده مالیاتی
ارائه اصل و فتوکپی اساسنامه شرکت.ارائه اصل و فتوکپی آگهی تاسیس.ارائه اصل و فتوکپی روزنامه رسمی.ارائه اصل و فتوکپی شرکتنامه.ارائه اصل وفتوکپی اظهارنامه و تقاضانامه ثبت شرکت.ارائه اصل و فتوکپی آگهی ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت.ارائه اصل و فتوکپی شناسنامه و کارت ملی اعضای هیات مدیره.ارائه فتوکپی تلفن محل شرکت.ارائه فتوکپی سند مالکیت، اجاره نامه محضری و یا کد رهگیری به اسم شرکت.ارائه اصل گواهی امضای اشخاصی که در شرکت حق امضا دارند و مورد تایید دفترخانه اسناد رسمی می باشد.تکمیل و ارائه دفترچه مشخصات شناسایی شرکت.ارائه اصل رسید واریز دو در هزار سرمایه شرکت در بانک ملی.ارائه اصل و فتوکپی سند مالکیت.
برای تشکیل پرونده مالیاتی از کجا شروع کنیم
همه گمان می کنند بعد از ثبت شرکت تمام پروسه های ثبت به پایان رسیده اما این نکته را باید بدانید بعد از ثبت شرکت شما تنها چند ماه فرصت دارید در نزدیک ترین حوزه ی مالیاتی تشکیل پرونده ی مالیاتی دهید .
مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
براساس گزارشات رسانه ی مالیاتی ایران ، مودیان مالیاتی جهت بهره مندی از تسهیلات و مزایای در نظر گرفته شده در قانون ، مکلف هستند که نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کنند. زیرا عدم انجام این تکالیف نه تنها موجب می گردد که جریمه مالیاتی شوند ، بلکه محرومیت از معافیت های مالیاتی نیز برای آنان خواهد داشت. به همین دلیل ، در این قسمت به بررسی برخی از مفاد و بندهای مهم قانونی در بخش مالیات بر درآمد شرکتها می پردازیم.

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
تمامی افراد پس از ثبت شرکت و دریافت شماره ثبت باید اقدام به اخذ کارت بازرگانی نمایند.

میزان مالیاتی که باید افراد پرداخت نمایند مجموع درآمد حاصل از شرکت می باشد که حدود 25 درصد کل سود حاصل درامد خواهد بود.

تبصره (1) در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده اند، یعنی در بدو تاسیس غیر انتفاعی بوده اما دارای فعالیت انتفاعی باشند ، از منبع کل مالیات متعلق به درآمد حاصل از فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود.

مشخص کردن تکلیف اشخاص حقوقی براساس ماده ی 110

افراد به عنوان شخصیت حقوقی موظف هستند که سود و زیان ، اظهارنامه ها ترازنامه و حساب مالی خود را 4 ماه پس از سال مالیاتی با داشتن لیست و مشخصات کلیه ی شرکا به اداره ی دارایی تحویل نمایند.

محل تحویل اظهار نامه مالیاتی و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی باشند تهران است.

حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت از مالیات نیز اجرا می گردد.

ب. دفاتر پلمپ یا دفاتر قانونی

کلیه شرکتها و موسسات غیر تجاری بایستی قبل از شروع سال مالی جدید اقدام به پلمپ دفاتردر اداره ثبت شرکتها نمایند ،بدین معنی که برای عملکرد سال 1395 , و یا 1397 مودیان موظفند که تا پایان مهلت 29/12/93 برای ثبت نام جهت پلمپ دفاتر اقدام کنند.

ج. پرداخت حق تمبر

اشخاص حقوقی باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی، مالیات بردرآمد دو در هزار حق ابطال تمبر سرمایه را پرداخت نمایند . لازم به ذکر است شرکت هایی که به افزایش سرمایه اقدام می نمایند، مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ افزایش سرمایه در اداره ی ثبت شرکتها مثل اداره ثبت شرکتها در کرج نسبت به پرداخت مجدد حق تمبر اقدام نمایند.

د. ارائه لیست حقوق بگیران

اشخاص حقوقی بایستی هنگام پرداخت یا تخصیص حقوق پرسنل خود، مالیات بر در آمد متعلق را طبق مقررات ماده ی 85 این قانون محاسبه و از مبلغ مالیات پرداختی خود کسر کنند و طی سی روز کاری فهرست کارمندان خود را به همراه مشخصات آنها شامل نام و نشانی حقوق بگیران و میزان دستمزد و حقوق آنها به اداره مالیات مربوط ضمن پرداخت مالیات حقوق آنها ارائه نمایند. در ماه های بعد فقط تغییرات تعداد دریافت کنندگان حق و یا میزان حقوق دریافتی را اعلام نمایند .
مهلت رسیدگی به مالیات اشخاص حقوقی (شرکت ها)
اگر اظهارنامه ی مالیاتی بر حسب موضوع ماده 110 دارید یک سال فرصت دارید.اگر اظهارنامه ی مالیاتی ارائه ندهید 5 سال.
4- روش های رسیدگی به مالیات اشخاص حقوقی

الف) رسیدگی از طریق دفاتر

اگر اشخاص حقوقی در موعد مقرر( ظرف مدت 2 ماه پس از ثبت ) اقدام به ارایه ی اظهار نامه ، ترازنامه، صورت سود و زیان، ارائه ی دفاتر پلمپ (روزنامه و کل) و اسناد و مدارک ثبت شرکت نمایند و درآمد خود را اعلام نمایند پس از آن رسیدگی از طریق دفاتر صورت می گیرد .

ب) رسیدگی از طریق علی الراس

در صورتی که اشخاص حقوقی از ارایه ی اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر خودداری نموده و هم چنین نسبت به انجام سایر تکالیف مالیاتی خویش کوتاهی کنند. رسیدگی به مالیات آنها از طریق علی الراس انجام می پذیرد .

در دفاتر از سوی هیات بند 3 ماده ی 97 قوانین مالیات مستقیم به علت عدم رعایت آیین نامه ی تحریر دفاتر

5. ارجاع پرونده به هیات بند 3 ماده 97 ق.م.م

در صورت عدم رعایت آیین نامه ی تحریر دفاتر، به عنوان مثال : تاخیردر پلمپ دفاتر و یا تأخیر ثبت وقایع مالی و یا اگر فاکتورهای فروش فاقد سریال چاپی باشند یا اسناد درآمدی مورد قبول سازمان امور مالیاتی نباشد یا اینکه دفاتر به هر دلیلی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات قابل رسیدگی نباشد ( مثلاً شرکت تولید ی محاسبه ی قیمت تمام شده را انجام ندهد و یا شرکت بازرگانی صورت گردش کالا ندهد) پرونده مالیاتی شرکت به منظور رسیدگی به هیأت بند 3 ماده 97 ق.م.م ارجاع داده می شود .

در صورت ارجاع پرونده به هیات بند 3 دو ماه به مهلت رسیدگی اضافه می گردد .

6.برای معافیت مالیاتی شرکتهای که تازه تاسیس .

بر اساس 132 واحد های که از بعد سال 1381 از طرف وزارتخانه مربوطه پروانه ی بهره برداری صادرشده و به میزان 80 درصد استخراج داشته ویا باعث توسعه شده و جز مناطق محروم به حساب می آیند به مدت 4 سال از پرداخت مالیات به صورت 100 درصدی و به مدت 10 سال از مالیات بردرامد سود حاصله معاف هستند.

معافیت های که در قانون ذکر شده برای شهرهای که جمعیتشان بیشتر از سیصد هزار نفر و واحد های تولیدی که در شعاع 120 کیلومتری مرکز تهران و 50 کیلومتری مرکز اصفهان هستند قانون 132 شامل حالشان نخواهد شد.

صد درصد درآمد شرکت های ذیل معاف از مالیات می باشد : تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی ، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها .

زمانی که بخشی از درامد واحد های صنعتی و معدنی صرف برای بازسازی و نوسازی صرف می شود بر اساس ماده 138 موضوع ماده 105 شامل حالشان نخواهد شد.
چه افرادی مشمول مالیات هستند ؟
تمام افراد ( حقیقی یا حقوقی ) با توجه به اموالی که دارند باید مالیات دهند.

ایرانیان مقیمم ایران باید بر اساس درامد که در ایران و خارج از ایران کسب می کنند مالیات بدهند.

هر شخصیت حقیقی و یا حقوقی که مقیم خارج از ایران نسبت بخه درامدی که کسب کرده اند.

غیر ایرانیان اعم از شخصیت حقیقی و یا حقوقی با توجه به درامدهایی که در ایران کسب می نمایند.

چه کارهایی برای امور مالیاتی خود باید انجام بدهیم
تنظیم دفاتر قانونی. تنظیم تخصصی اظهارنامه مالیاتی. انجام کلیه امور حسابداری شرکتها.دفاع مالیاتی. معافیت مالیاتی.
در موارد زیر درآمد مشمول جریمه عدم تشکیل پرونده مالیاتی معین خواهد شد :

تبصره ـ هرگاه بر اساس مدارک و شواهد موجود، ‌امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد، اداره امورمالیاتی در این شرایط درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به ‌اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر ، تعیین می کند و در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت های محکوم مالیات این درآمد از طریق علی الراس مشخص شده و به مبلغ مالیات مربوط به مابقی درآمد افزوده می گردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *