ثبت تغییرات شرکت شامل چه مواردی است؟

ثبت تغییرات شرکت

ثبت تغییرات شرکت شامل موارد زیر است:

 • تغییر نام
 • تغییر موضوع
 • تغییر آدرس
 • تغییر حق امضا
 • افزایش سرمایه
 • کاهش سرمایه
 • ورود و خروج شریک
 • نقل و انتقال سهام
 • تمدید یا تغییر بازرسین و روزنامه کثیر النتشار و هییت مدیره
 • انحلال شرکت

ثبت تغییرات شرکت

چگونگی ثبت تغییرات شرکت

مدارک لازم جهت ثبت تغییرات شرکت یا موسسه

 • کپی روزنامه اخرین تغییرات هییت مدیره و شرکت
 • لیست شرکا با میزان سهام
 • کپی کارت ملی و شناسنامه تمامی افرادو شرکا جدید برابر اصل
 • اصل مدارک شناسایی اشخاص خروجی و حضور جهت امضاءدر دفاتر اداره ثبت شرکت‌ها

ارتباط با آپادانا