.

بعد از شرکتهای سهامی خاص و شرکتهای با مسئولیت محدود شرکت دیگری که با استقبال روبرو است شرکت های تضامنی است شرکت تضامنی شرکتی شخصی محسوب می شود و هویت شرکا در آن بسیار حائز اهمیت می باشد. شرکت تضامنی با حداقل دو نفر قابلیت ثبت می یابد و هریک از اعضا دارای مسئولیت تضامنی می باشند. برای اطلاع از مراحل و شرایط هم چنین مدارک مربوط به ثبت شرکت های تضامنی با ما در ادامه همراه و هم گام باشید تا موارد مهمی را در زمینه ثبت شرکت تضامنی در اختیار شما قرار دهیم.

ثبت شرکت تضامنی
شرکت های تضامنی از جمله شرکت های تجاری به حساب می آیند که فعالیت های خود را براساس قوانین مندرج در اداره ثبت شرکت ها انجام می دهند.
در این نوع شرکت ها هر شخصی که به عنوان موسس و شریک در شرکت فعالیت دارد دارای شخصیت و اعتبار خاص به خود می باشد که مسئولیت های ویژه ای را در شرکت های بر عهده دارند . بر اساس ماده 116 قوانین تجارت شرکت هایی با عنوان تضامنی میان دو یا چند نفر از شرکا با قید شرکت تضامنی فعالیت خود را انجام می دهند.
تشکیل شرکت تضامنی
در شرکت های تضامنی در صورتی که سرمایه شرکت پاسخگوی بدهی های وارده به شرکت نباشد هر کدام از شرکا مسئولیت پرداخت بدهی ها را دارند ولی در صورتی که بین شرکا قراردادی مبنی بر پرداخت این بدهی ها توسط فردی به عنوان ضامن در شرکت منعقد شده باشد در صورت بروز بدهی های آن فرد مسئول در پرداخت بدهی ها می باشد.

البته این موضوع دلیلی بر نداشتن مسئولیت دیگر شرکا در زمان بدهی و مراجعه طلبکاران به وی نخواهد شد. با پرداخت بدهی توسط یکی از شرکا وی می تواند به نزد دیگر شرکا رجوع کرده و به نسبت سرمایه وارده هرکدام از شرکا از آن ها طلب خود را دریافت کند . در این زمان به اهمیت انتخاب شریک مناسب برای همکاری در شرکت پی خواهیم برد زیرا مهم ترین ویژگی یک شریک خوب در شرکت های تضامنی را می توان قابل اعتماد بودن آن ها نام برد . در ادامه با ما همراه باشید تا از مراحل و مدارک لازم به جهت ثبت شرکت های تضامنی برای شما توضیحاتی داده خواهد شد .

مراحل ثبت شرکت تضامنی
سرمایه شرکت به صورت کامل به شکل نقدی یا سهم الشرکه برای تاسیس شرکت ارائه شود.ارائه دو برگه از تقاضانامه و شرکتنامه شرکت.تنظیم دو فرم از اساسنامه شرکت که به امضای تمام شرکا رسیده باشد. وارد شدن به سایت اداره ثبت شرکت ها به نشانیsherkat.ssaa.ir . تکمیل مدارک و اطلاعات خواسته شده و انتخاب 5 نام انتخابی و پیشنهادی برای شرکت مورد نظر.
اساسنامه در شرکت تضامنی
معمولا شرکت های تضامنی به اساسنامه نیازی ندارند ولی در زمانی که یک قرارداد مابین شرکا در شرکت بوجود آید موضوعات پیش آمده در متن اساسنامه قید می شود زیرا در اساسنامه شرکت تضامنی موارد مهم و اساسی در شرکت درج خواهد شد. این موارد را می توان در موارد زیر خلاصه کرد :

نام شرکت.موضوع شرکت.مدت فعالیت شرکت.سرمایه نقدی و یا غیر نقدی هریک از شرکاء با درج نام شرکاء.شرایط تقسیم سود و زیان.قوانین مربوط به فوت شرکاء و یا انحلال شرکت به هر دلیل.مدارک جهت ثبت شرکتهای تضامنیدو برگه از شرکت نامه تکمیل شده شرکت.دو برگه از تقاضانامه تکمیل شده شرکت.دو برگه از اساسنامه تکمیل شده شرکت.کامل کردن برگه تعیین نام شرکت به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و ارائه فیش واریزی.اصل جواز فعالیت از مراجع مربوطه در مواردی که ثبت موضوع فعالیت به مجوز نیاز داشته باشد.تصویر کپی برابر اصل شده مدارک مربوط به هویت تمام شرکا ، مدیران و هیئت نظار، در صورتی که تعداد اعضا بیش از 12 نفر باشد.دو رونوشت از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین.دو رونوشت از متن صورتجلسه هیئت مدیره.اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل انجام پذیرد.
اسم شرکت تضامنی
دارا بودن یک نام مخصوص برای شرکت های تجاری از مسائل مهم و قابل تامل در شرکت های تضامنی بوده که به صورت ویژه ای از نظر مسئولیت شرکا در مقابل اشخاص ثالث دارای اهمیت ویژه ای می باشد. در نامگذاری اسم شرکت های تضامنی باید عبارت (شرکت تضامنی) و یا نام یکی از شرکا حتما ذکر شود.

در مواردی که نام شرکت شامل نام های شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که نام آن ها ذکر شده است ، عبارتی همچون شرکا یا برادران حتما قید شود.( بر اساس ماده 117 قوانین تجارت)

در شرکت های خانوادگی بعد از درج نام شریک اصلی عبارت هایی چون : پسران یا برادران ذکر می گردد . ذکر نام اشخاص در نامگذاری شرکت از شروط مربوط به شرکت های تضامنی و نسبی می باشد و درج این موضوع برای سایر شرکت ها واجب نیست .

نام های انتخابی برای شرکت باید دارای شروط زیر باشد :

دارای معنا و مفهوم باشد. از لغت نامه دهخدا استخراج شود. با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد.سابقه ثبت از قبل نداشته باشد.
سهم الشرکه شرکت تضامنی
در شرکت های تضامنی مبالغ و سرمایه هایی که شرکا به شرکت می آورند تا آن را تاسیس کنند . سهم الشرکه شرکت نامیده می شود تمام سهم الشرکه ها مشمول سرمایه شرکت می شوند . سهم الشرکه در شرکت می تواند نقدی و یا به صورت غیر نقدی پرداخت شود در این میان سهم الشرکه غیر نقدی به معنای تمامی امور و وسیله ای که قابل تبدیل به پول باشد ، زیرا به هر حال باید برای تعیین سرمایه شرکت قیمت آن نیز مشخص باشد .

در شرکت های سرمایه ای که اعتبار شرکت به میزان سرمایه آن مربوط می باشد ، قانونگذار تمامی شروط برای تقویم سهم الشرکه غیرنقدی برای شرکت را ابلاغ خواهد کرد ، در این بین اگر در شرکت های اشخاص که شرکاء ضامن در تعهدات شرکت خواهند بود باید موارد و تشریفات زیادی را برای انجام این امور مدنظر قرار داده باشند زیرا در صورتی که سهم الشرکه در شرکت بیشتر از قیمت های به روز شده و قانونی آن اعلام شود ، تمامی شرکا در قبال آن مسئولیت خواهند داشت و گزارش سهم الشرکه افزون بر رای شرکا در شرکت و تقسیم ضرر و زیان اهمیت ویژه ای دارد . ( ماده 122 قانون تجارت )
در تمامی شرکت های تضامنی در زمانی که سهم الشرکه یک یا چند نفر به شکل غیر نقدی باشد می بایست میزان سهم الشرکه آن ها از قبل به رضایت تمامی اعضای شرکت ارائه شود.

با استناد به گفته های قبل اعضا در شرکت های تضامنی مسئول ارائه میزان و مقدار سهم الشرکه در شرکت بوده و هم چنین ضامن مبلغی به عنوان سهم الشرکه که میزان آن در سرمایه شرکت قید خواهد شد.

در شرکت نامه باید میزان آورده هر یک از شرکاء تصریح گردد ، زیرا روابط شرکاء با یکدیگر و مسئولیت هر یک از اعضا به میزان تعهدات آن ها در شرکت بستگی دارد به میزانی که در شرکت به عنوان سرمایه گذاشته اند . مقدار سهم الشرکه شرکا در شرکت های تجاری از نوع تضامنی به نسبت اشخاص دیگر اثرگذار است و شرکا هر کدام در قبال طلبکاران در شرکت مسئول در پرداخت تمامی قروض خواهند بود و هم چنین میزان مسئولیت آن ها به صورت تضامنی است . در زمانی که هر شریکی بیشتر از سهم الشرکه خود مبالغی را به طلبکاران شرکت بپردازند ، در این بین حق رجوع او به سایر شرکا برای دریافت مبلغی که اضافه از میزان سهم الشرکه خود پرداخت نموده محفوظ است. علاوه بر آن، منافع اصولاَ به میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء تقسیم می گردد. ماده 119 قانون تجارت مقرر می دارد :

در شرکت های تضامنی منافع هر شریک به میزان سهم الشرکه آن ها در شرکت وابسته است مگر آن که در شرکت نامه غیر از این موضوع بیان شده باشد.

آگهی ثبت شرکت تضامنی
درج در روزنامه کثیرالانتشار و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران که در آن تمامی اطلاعات شرکت تضامنی درج می شود.نام شرکا، سرمایه، اسم و…
پس از تشکیل شرکت تضامنی نسبت به تعیین حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی،تهیه دفاتر قانونی و پلمپ دفاتر و اخذ کد اقتصادی اقدام نمایید.

شرکت تضامنی چه زمانی تشکیل می شود
شما می توانید بعد از مشخص کردن افراد مورد نظر برای تشکیل شرکت تضامنی و تکمیل مدارک مورد نیاز برای ثبت و همچنین اطلاع دقیق از نحوه ثبت با ما در ارتباط بوده و شروع به ثبت شرکت نمایید.

زمان ثبت شرکت های تضامنی
مدت زمان ثبت شرکتها با توجه به نوع و موضوعات فعالیت شرکتها متفاوت است.
اما برای شرکتهای تضامنی در صورتی که موضوع پیشنهادی متقاضیان ثبت شرکت تضامنی نیازمند کسب مجوز نباشد، حدود 25 الی 30 روز کاری زمان پیش بینی می شود.

هزینه ثبت شرکت تضامنی
هزینه ی ثبت شرکت تضامنی را بر طبق درخواست موکلان برای ثبت شرکت تضامنی برآورد خواهند کرد . به عنوان مثال میزان سرمایه ی اولیه در ثبت شرکت ، موضوع فعالیت شرکت ، تعداد عضو در شرکت ، میزان کاراکترهایی که در فعالیت شرکت ذکر خواهد شد ، حق الثبت شرکت و نیز حق الدرج در روزنامه کثیر الانتشار و آگهی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از این پارامترها محسوب می شود که باید به ان ها توجه کرده و بر اساس آن ها از کارشناسی مجرب در این راه به جهت برآورد تعرفه ها یاری جست.

نقل و انتقالات سهم الشرکه در ثبت شرکت تضامنی با توافق شرکا صورت پذیر می باشد.

هیچ یک از شرکای تضامنی قادر نیستند که بدون کسب اجازه دیگر شرکا به حساب خود به تجارتی از جنس تجارت شرکت تضامنی که در آن شریک هستند اقدام نمایند پیش از آنکه شرکت تضامنی به انحلال برسد می بایست درخواست پرداخت قروض از جانب خود شرکت صورت پذیرد.درحالت منحل شدن طلبکاران قادرند به شرکا برای دریافت مطالبات خود مراجعت بنمایند.

ماده یک قانون تجارت اینطور بیان می کند که در هر جایی که اداره ی ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی دایر می باشد شرکتهای بازرگانی نیز در همان محل دایر می گردد..تشکیل و ثبت شرکت های تضامنی می بایست بر مبنای متن شرکتنامه صورت پذیرد.

شرکتنامه در حقیقت قرارداد شکل گیری شرکت می باشد و تفاوت آن با متن اساسنامه در این می باشد که شرکتنامه به نوعی عقد برای شرکت محسوب می شود و نیت و رضایت شرکا را جهت شکل گیری ثبت شرکت تضامنی بر مبنای ضوابط و شرایط پیش بینی می کند و اعلام می نماید.حال آنکه اساسنامه دستور کاری شرکت می باشد.

برای ثبت شرکت تضامنی ابتدا باید اساسنامه را تنظیم و سپس به اداره ی ثبت شرکتها ارسال نمایید . البته این را بدانید تنظیم اساسنامه برای شرکتهای تضامنی اجباری نمی باشد و تنها برای شرکت های سهامی خاص و عام است که اجبار در نظر گرفته شده . اما باید شرکتنامه برای این نوع شرکتها 100 درصد تنظیم و بعد به اداره ی ثبت شرکتها ارسال گردد . شرکتنامه در شرکتهای تضامنی بر این اساس است که کلیه ی قوانین و مقررات بر اساس خواسته ی شرکا تنظیم گردد و به امضای آنها رسیده و سپس به اداره ی ثبت شرکتها ارسال گردد.

اما موارد ذکر شده در متن اساسنامه عبارتند از :

اسم شرکت ، نوع شرکت ، موضوع شرکت ، مرکز شرکت و آدرس دقیق آن ( ممکن است یک شرکت چند آدرس داشته باشد پس باید یک آدرس به عنوان مرکز و دیگری به عنوان شعبه معرفی شود ) ، مدارک شناسایی شرکا و محل زندگی آنها ،اختیارات هریک از شرکا میزان سرمایه شرکت کا شمال سرمایه نقدی و غیر نقدی است .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *