مدارک لازم جهت ثبت شعبه

 • مدارک مورد نیاز جهت شعبه خارجی:
 • 1- گواهی ثبت شرکت خارجی
 • 2- اساسنامه شرکت
 • 3- آخرین تغییرات شرکت ( در صورتی که تغییراتی در شرکت اصلی ایجاد شده باشد
 • 4- آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت
 • 5- تنظیم وکالتنامه ای که طی آن به مدیر شعبه وکالت داده شده باشد که می تواند شعبه ای در ایران به ثبت برساند و حدود اختیارات مدیر شعبه نیز در وکالتنامه به تفصیل درج شده باشد.
 • تذکر: کلیه مدارک فوق می بایست به تأیید سفارت ایران در کشور شرکت مذکور رسیده باشد.
 • مدارک مورد نیاز جهت شعبه داخلی:
 • 1- کپی شناسنامه – کارت ملی – شرکا
 • 2- کپی مدارک شرکت
 • 3- آدرس شعبه مورد نظر

ارتباط با آپادانا