169مکرر چیست؟

169مکرر و قانون مالیات های مستقیم بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موظفند ... ادامه مطلب

اخذ کارت بازرگانی

کارت بازرگانی چیست؟ کارت بازرگانی مربوط به اموبازرگانی و تجارت است. کارت بازرگانی برای تاجرانی که واردات و صادرات دارند الزامی میباشد.برای دارندگان این کارت (چه ... ادامه مطلب