اهمیت و ضرورت ثبت شرکت و قوانین آن

اهمیت و ضرورت ثبت شرکت

ثبت شرکت موجب می شود که کلیه فعالیت های شرکت، اعم از فعالیت های مالی، حقوقی، اجرایی، بیمه ای و غیره، جنبه قانونی پیدا کند.

ثبت شرکت موجب می شود که یک شرکت معرفی شده و در سطح ملی و حتی بین المللی مطرح گردد.

با ثبت شرکت، امکان ثبت برند برای تولیدات و محصولات آنها امکان پذیر می گردد.

ثبت شرکت موجب می شود یک شرکت بتواند قراردادهای خود را با سایر ارگانهای دولتی و خصوصی عقد نماید.

ثبت شرکت موجب می شود که مناقصات و مزایده های دولتی که با بیشترین سود همراه است، شامل شرکت مذکور گردد.

ثبت شرکت موجب انعقاد قرار دادهای کلان با سرمایه گذاران بزرگ خواهد شد.

ثبت شرکت به کلیه برنامه های شرکت، جنبه رسمی و قانونی می بخشد.

ثبت شرکت موجب می شود کلیه قراردادها و اسناد شرکت رسمیت پیدا کند
.
ثبت شرکت موجب می شود میزان سهام و سود و سمت مشخص شود و از این طریق سهام داران، مؤسسین و شرکا از شرکت و کلیه قراردادهای شرکت اطمینان حاصل کنند.

قوانین ثبت شرکت با انعقاد قرارداد:

از مهم ترین مباحث مربوط به قوانین ثبت شرکت، انعقاد قرارداد می باشد. این قرارداد بر اساس قواعدی ویژه منعقد می شود. قرارداد باید با اطلاع و آگاهی شرکا و با رضایت کامل آنها همراه باشد.

قوانین ثبت شرکت درباره مشخص کردن شرکا و خصایص آنها.

قوانین ثبت شرکت درباره تعرفه های ثبتی در شرکت های تجاری و غیر تجاری.

قوانین ثبت شرکت مربوط به ثبت نمایندگان جدید شرکت.

قوانین ثبت شرکت درباره تنظیم اوراق و مدارکی که باید ضمیمه اظهارنامه گردد

.
هر شرکتی که در خاک ایران تشکیل و ثبت شود، براساس قوانین ثبت شرکت، ایرانی محسوب می گردد؛ و باید تشکیلات شرکت وی نیز مطابق با قوانین تجارت ایران باشد.

شرکت خارجی هنگامی می تواند در کشور ایران ثبت شرکت یا شعبه داشته باشد که در ممکلت خود، ثبت قانونی شده باشد.

قوانین ثبت شرکت با مشخص شدن چارچوب و موضوع اصلی فعالیت شرکت.

شرکت های بیمه ای داخلی یا خارجی باید بر اساس نظام نامه های قوه قضاییه تنظیم شده باشند.

قوانین ثبت شرکت و حق الثبت تغییرات شرکت، در هر بار تغییر، تابع تعرفه های نظام نامه و مندرجات قوانین تجارت خواهد بود

.
حق الثبت شرکت های تجاری و غیر تجاری بر اساس میزان سرمایه آنها خواهد بود؛ به عنوان مثال، حق الثبت شرکت تجاری با توجه به سرمایه اولیه دو میلیون ریالی، به ازای هر ده هزار ریال، صد و شصت ریال خواهد بود. حق الثبت شرکت غیر تجاری با سرمایه دو میلیون ریال، به صورت مقطوع پنج هزار ریال خواهد بود.

قوانین ثبت شرکت با انتشار آگهی ثبت شرکت در روزنامه های رسمی کشور.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *