ثبت تغییرات شرکت

81-تغییر نام

2-تغییر موضوع

3-تغییر ادرس

4-تغییر حق امضا

5-افزایش سرمایه

6-کاهش سرمایه

7-ورود و خروج شریک

8-نقل و انتقال سهام

9-تمدید یا تغییر بازرسین و روزنامه کثیر النتشار و هییت مدیره

10-انحلال شرکت

 

مدارک مورد نیاز جهت تغییرات در شرکت ها و موسسات :

  1. کپی روزنامه اخرین تغییرات هییت مدیره و شرکت
  2. لیست شرکا با میزان سهام
  3. کپی کارت ملی و شناسنامه تمامی افرادو شرکاجدید برابر اصل
  4. اصل مدارک شناسایی اشخاص خروجی و حضور جهت امضاءدر دفاتر اداره ثبت شرکت ها

Comments are closed