شرکت با مسولیت محدود

شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است (م94 ق ت) در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده و در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت (م 95 ق ت)2

 

مدارک لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

الف- کپی شناسنامه و کارت ملی شرکا و اعضای هیئت مدیره و بازرسان برابر اصل

ب- گواهی عدم سوء پیشینه تمامی اعضا

 

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

1-مشاوره با ثبت شرکت آپادانا

2-انعقاد قرارداد

3-تهیه مدارک لازم

امضاء اساسنامه و فرم های مورد نیاز

طی نمودن مراحل اداری در اداره ثبت شرکت ها

بعد از تکمیل مدارک 10 روز کاری

Comments are closed