محدودیت های شرکت با مسئولیت محدود

 

محدودیت های شرکت با مسئولیت محدود
محدودیت های شرکت با مسئولیت محدود را شناخت تا با توجه به قوانین شرکت با مسئولیت محدود نسبت به داشتن کسب و کاری قانونی اقدام کرد . هاناثبت با تکیه بر دانش و تجربه بسیاشرکت با مسئولیت محدود چیست و چه نوع شرکتی است ؟
در تعریف شرکت های با مسئولیت محدود میتوانیم بگوییم که شرکتی است تجاری که از اجتماع دو یا چند شخص و از مجموع سهم الشراکه شرکاء برای انجام امور تجاری وکسب منفعت بوجود می آید. بنابراین شرکت با مسئولیت محدود همانند شرکت های سهامی شرکتی است ذاتا تجاری و از نوع شرکت های سرمایه ای است یعنی در اینگونه شرکت ها نقش سرمایه در معرفی شرکت بیش از شخصیت صاحبان سهم الشرکه تاثیر داشته و هر عضو به میزان سهم الشرکه خود نسبت به دیون و تعهدات شرکت مسئولیت دارد .

تعداد شرکاء در شرکت های با مسئولیت محدود
عده شرکاء در شرکت های با مسئولیت محدود نباید کمتر از دو شخص باشد ،زیرا خصیصه شرکت اقتضاء میکند که از حداقل دو شخص تشکیل شده باشد البته در تعریف شرکت با مسئولیت محدود ماده ۹۴ قانون تجارت مقررنموده که شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند ((نفر)) برای امور تجاری تشکیل شده … که میدانیم ((نفر)) معمولا به شخص حقیقی یا انسان اطلاق میشود وشامل شخص حقوقی نمیگردد وچون مانع قانونی برای شراکت شخص حقوقی در شرکت با مسئولیت محدود مشاهده نمیشود این است که تساهل قانونگذار را در استفاده از کلمه نفر باید هم شامل اشخاص حقیقی و هم حقوقی دانست.

سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود
قانونگذار حداقل سرمایه را در شرکت های با مسئولیت محدود ذکرنکرده وقانون تجارت در این خصوص سکوت اختیار کرده است، عرفا و فعلا ادارات ثبت شرکتها از ثبت شرکت های با مسئولیت محدود با سرمایه کمتر از ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال خودداری مینمایند، سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود از مجموع سهم الشرکه نقدی و غیرنقدی شرکاء تشکیل می شود وسهم الشرکه که هر یک از شرکاء می تواند متساوی و یا متفاوت باشد این است که ماده ۱۰۲ قانون تجارت مقرر میدارد سهم الشرکه شرکاء نمی تواند به شکل اوراق تجاری قابل انتقال اعم از با اسم (بانام) و بی اسم ( بی نام ) و غیره درآید .

استفاده اجباری از عبارت (( با مسئولیت محدود )) در شرکت های با مسئولیت محدود
برای اینکه شرکت های با مسئولیت محدود از شرکت های تضامنی ( که اموال شرکت و هریک از شرکاء در قبال دیون و تعهدات شرکت متضامنا مسئول پرداخت می باشند) باز شناخته شوند، استفاده از عبارت با مسئولیت محدود را قانونگذار در مورد شرکت های با مسئولیت محدود اجباری نموده ، این است که بالای ماده ۹۵ قانون تجارت مقرر نموده در اسم شرکت باید عبارت ( با مسئولیت محدود ) قید شود و الا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.

در شرکت های با مسئولیت محدود اسم شرکت نباید متضمن (شامل) نام هیچیک از شرکاء باشد
برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده هیچیک ازشرکاء نباید نام خود را برروی شرکت با مسئولیت محدود قرار دهد، زیرا ممکن است بعضی از اشخاص به اعتماد نام شخصی که اسم خود را بر روی شرکت قرار داده و شاید از دیگر شرکاء دارای اعتبار بیشتر باشد مغرور گشته به اعتماد همان نام با شرکت وارد معامله شده وحقوق و تعهداتی ایجاد نمایند. این است که برای جلوگیری از چنین وضعیتی قسمت دوم ماده ۹۵ قانون تجارت مقرر نموده ، اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچیک از شرکاء باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده درمقابل ثالث حکم شرکت ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.
ر و همچنین بکارگیری وکلیل ثبتی متخصص در کوتاه ترین زمان اقدام به ثبت شرکت با مسئولیت محدود برای شما خواهد کرد.
اجباری بودن پرداخت تمام سرمایه از جانب صاحبان سهم الشرکه
در شرکت های با مسئولیت با محدود برخلاف شرکت های سهامی ، که در بدو تاسیس شرکت، شرکاء میتوانند حداقل ۳۵% از قیمت سهام خریداری شده خود را پرداخت و بقیه را تعهد و طبق اساسنامه پرداخت نمایند ، باید در بدو تاسیس شرکت کلیه سرمایه را پرداخت نمایند. سرمایه یا آورده در شرکت های با مسئولیت محدود می تواند نقدی یا غیر نقدی (جنسی) باشد و آورده نقدی پول رایج مملکت و آورده غیرنقدی یا جنسی (مال، اعم از منقول ، غیر از پول ، و غیر منقول) است . بر این اساس ماده ۹۶ قانون تجارت مقرر میدارد : شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل میشود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *