مدیریت بازاریابی

مدیریت بازاریابی
فرایند مبادله نیازمند کار و مهارت فراوان است. افراد در خرید نیازهای خانگی زیرک و چابکند و هر از گاهی به فروش نیز مبادرت میورزند مانند فروش اتومبیل و وسایل یا خدمات شخصی. سازمانها در فرایند مبادله حرفه ای تر عمل میکنند. آنها باید منابعی را از بخشی از بازارها جذب کرده، آنها را به محصولاتی مفید تبدیل کنندو در رده دیگری از بازارها به فروش برسانند. همه ی کشورها برای مبادله در درون برنامه ریزی و فعالیت میکنند و حتی در جستوجوی برقراری روابط تجاری مفید و دو طرفه با کشورهای دیگر هستند.
مدیریت بازاریابی عبارت است از” تجزیه و تحلیل، طرح ریزی، اجرا و کنترل برنامه های تعیین شده برای فراهم آوردن مبادلات مطلوب با بازارهای مورد نظر به منظور دستیابی به هدفهای سازمان”. تاکید مدیریت بازاریابی بیشتر بر تعیین محصولات سازمان بر مبنای نیازها و خواسته های بازار مورد نظر و نیز استفاده از قیمت گذاری،ارتباطات و توزیع موثر جهت آگاهی دادن، ایجاد محرک و ارائه خدمت به بازار است.
اگرچه همه مدیران سازمان به نوعی با بازارها سرو کار دارند، مدیریت بازاریابیمسئول رسیدگی به بازار و مشتری برای محصول نهایی سازمان است. مدیران تحقیقاتبازاریابی، مدیران خدمات فروش، مدیران محصول، معاون بازاریابی، فروشندگان و مدیران تبلیغات، کار رسمی بازاریابی را در سازمانها بر عهده دارند. هر یک از این شغلها دارای رسالت، هدف و مسئولیت خاص خود است. کار مدیران همه این شغلها عبارت است از تجزیه و تحلیل، طرح ریزی و اجرای برنامه هایی که سطح مطلوبی از داد و ستد ها را با بازارهای خاص فراهم می آورد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *