پلمپ دفاتر

پلمپ دفاتر 1400 , مهلت و هزینه پلمپ دفاتر 1400 :
هر شرکت و موسسه غیرتجاری و یا شخص حقیقی و یا به عبارتی هر شخصیت حقیقی یا حقوقی كه مشمول قوانین مالیات باشد بایستی از سازمان امور مالیاتی دفاتر قانونی (دفتر روزنامه و دفتر کل) را جهت تحریر كلیه فعالیت های مالی خود تحویل بگیرد. این دفاتر به دفاتر قانونی معروف هستند.

كلیه شركت ها با توجه به دستور العمل ها و آئین نامه تحریر دفاتر قانونی كلیه عملیات مالی خود را بایستی به ترتیب وقوع به صورت خوانا و بدون خط خوردگی و تراشیده شدن و لاک گیری در این دفاتر بنویسند و در انتهای سال مالی و زمانی كه می خواهند اظهارنامه مالیاتی را تحویل دهند دفاتر پلمپ شده ای را هم كه نوشته اند برای استناد به دارایی تحویل می دهند.

دفاتر روزنامه و کل (دفاتر پلمپ) به دلیل اینکه در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری پلمب می شوند به دفاتر پلمب معروف هستند.
زمان اخذ دفاتر پلمپ
زمان اخذ دفاتر پلمپ شرکت ها و موسسات تازه تاسیس توسط اداره ثبت شرکت ها و موسسات تجاری همان شهر به صورت پیش فرض فعال می باشد و فقط باید تکمیل مدارک را انجام دهد و اوراق مربوطه را به اداره ارسال کرد. در شرکت هایی که از زمان تاسیس آن ها یک سال میگذرد باید دفاتر هر سال را تا پایان اسفند ماه سال قبل اخذ و پلمب نمود.

برای مثال برای پلمپ دفاتر سال ۱۳۹۸ که از اول فروردین ماه شروع می شود، باید نهایتاً تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ (آخرین روز اسفند ماه) اقدام شود. درغیر اینصورت ممکن است دفاتر مالی آن ها مردود شناخته شود و مالیات آن ها به جای خوداظهاری به صورت علی الراس محاسبه شود. در این شرایط شخص هیچگونه ادعایی در خصوص مبلغ درآمد و غیره نمی تواند داشته باشد.

انواع دفاتر تجاری
هر تاجری به استثناء کسبه جزء مکلف است دفاتر تجاری را تهیه کند که انواع دفاتر تجاری به شرح ذیل می باشد:

دفتر روزنامه
دفتر کل
دفتر دارایی
دفتر کپیه
دفاتر مذکور به استثناء دفتر کپیه قبل از آنکه در آن چیزی نوشته شده باشد به توسط نماینده اداره ثبت (‌که مطابق نظامنامه‌ وزارت عدلیه معین می‌شود و در حال حاضر اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری می باشد) امضاء خواهد شد. برای دفتر کپیه امضاء مزبور لازم نیست ولی باید اوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد. در موقع تجدید ‌سالیانه هر دفتر مقررات این ماده رعایت خواهد شد.

دفتر روزنامه
دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (‌از قبیل خرید و‌ فروش و ظهرنویسی) و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود‌ برداشت می‌کند در آن دفتر ثبت نماید.

دفتر کل
دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا‌ کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند.

دفاتر دارایی
دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ‌ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.

دفاتر کپیه
دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورتحساب های صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید. تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورتحساب های وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط کند.

تعداد برگ دفاتر پلمپ
تعداد برگ دفاتر پلمپ شده توسط اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری در زمان ثبت نام دفاتر تجاری به صورت ۵۰ برگ و ۱۰۰ برگ و ۲۰۰ برگ و دفاتر خاص ارائه می گردد که بنا به نیاز و گردش مالی متقاضی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی سفارش گذاری می شود.

موارد استفاده از دفاتر پلمپ
دفاتر پلمب شده جهت ارائه به اداره مالیات بابت اظهارنامه مالیاتی و اتاق بازرگانی جهت اخذ کارت بازرگانی و درصورت بروز اختلاف بین شرکاء و سهامداران و تجار ارائه به دادگاه برای حل اختلاف فی مابین تجار مورد استفاده قرار می گیرد.

آیا شرکت های غیرفعال یا شرکت هایی که فعالیت ندارند دفاتر پلمپ احتیاج دارند؟
بله کلیه شرکت ها و موسسات غیرتجاری ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها حتی اگر فعالیت نداشته باشند یا فعال نباشند احتیاج به دفاتر پلمپ شده دارند. این شرکت ها در صورت فعالیت نداشتن یا فعال نبودن شرکت در زمان اظهارنامه مالیاتی دفاتر را خالی به اداره مالیات مربوطه ارسال می کنند و یا به عبارتی اظهارنامه صفر اعلام می کنند.

نحوه درخواست دفاتر پلمب و مدت زمان انجام کار
مدت زمان اخذ پلمپ دفاتر حدود ۱۵ روز از زمان تکمیل مدارک و تحویل مدارک به موسسه می باشد. در ابتدا بعد از تکمیل مدارک لازم جهت اخذ پلمپ دفاتر استعلام از اداره ثبت شرکت ها بابت کد پستی و آدرس شرکت توسط موسسه گرفته می شود تا دفاتر شرکت که بسیار دفاتر مهمی هست به جای دیگر ارسال نشود این استعلام حدود ۱ روز به طول می انجامد.

بعد از استعلام از اداره ثبت و تائید شخص درخواست کننده پلمپ دفاتر ورود سیستمی و درخواست از اداره ثبت صورت می پذیرد که در صورت به روز بودن شرکت در سامانه و کامل بودن مدارک این کار هم ۱ روز به طول می انجامد. بعد از درخواست از اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرجاری جهت اخذ پلمپ دفاتر قانونی اداره ثبت ظرف مدت ۲ روز به موسسه جواب درخواست را اعلام می کند بعد از اعلام جواب اداره ثبت باید اوراق تائید شده ظرف مدت ۳ روز به امضاء فرد صاحب امضاء و مهر شرکت برسد و به موسسه ثبتی ذهن ناب جهت پست به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود در صورتی که بیش از ۳ روز به طول بیانجامد پلمپ باطل می شود.

بعد از ارسال به موقع درخواست و مدارک باید هزینه های دفاتر پرداخت شود و دفاتر ظرف مدت ۱۰ روز به آدرس قانونی درخواست کننده خواهد رسید.

مدارک لازم پلمپ دفاتر تجاری حقوقی
مدارک لازم پلمپ دفاتر تجاری حقوقی به شرح زیر می باشد:

شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیات مدیره

مدارک شرکت از جمله روزنامه رسمی تاسیس و آخرین تغییرات هیات مدیره و حق امضاء
مدارک لازم پلمب دفاتر تجاری حقیقی
مدارک لازم پلمب دفاتر تجاری حقیقی به شرح زیر می باشد:

شناسنامه و کارت ملی متقاضی

مدرک دال بر فعالیت و یا مجوز های فعالیت شخص حقیقی (در صورت لزوم)
هزینه پلمپ دفاتر ۱۴۰۰
هزینه پلمپ دفاتر ۱۴۰۰ شامل موارد زیر می باشد:

تنظیم اوراق مربوط به اخذ پلمپ دفاتر
ورود سیستمی کلیه اوراق تنظیم شده
پرداخت هزینه پلمپ دفاتر (بر اساس تعداد برگ محاسبه می شود)
پست اوراق به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
اخذ پلمپ دفاتر در شهرستان ها و شهر هایی به جزء تهران با هزینه کمتر انجام می شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *