پلمپ دفاتر

پلمپ دفاتر چیست؟

تمامی سازمان ها اعم از موسسات و یا شرکت ها در زمان ثبت ،چنانچه شامل قوانین مالیاتی باشند می بایست جهت اخذ پلمب دفاترخود اقدام نمایند.تا بتوانند کلیه حساب های مالی خود را تحویل سازمان امور مالیاتی دهند.

این دفاتر را دفتر قانونی می نامند که جزئی از دفاتر رسمی می باشند و می بایست تمام فعالیت های مالی شرکت در زمینه کاری خود،کاملاَ خوانا، بدون خط خوردگی و یا لاک گیری وارد آنها شود.
به جهت نبود نظارت دولتی در زمان نگارش این دفاتر به خاطر انجام درست این کار و تخطی در دفاتر و یا کم و زیاد کردن صفحات ، در ابتدای هر سال مالی، شرکت ها دفتر نو دریافت می کنند.سپس با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها،دفاتر مذکور را که به تاریخ روز پلمب قانونی شده اند دریافت می نمایند تا از سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.
همچنین سازمان ها در پایان هر سال مالی که اظهار نامه ی مالی خود را تحویل می دهند ،می بایست این دفاتر را نیز جهت استناد،به اداره دارایی تحویل دهند.
پلمب دفاتر جزء قوانین می باشد و الزامی است.در صورت عدم اجرا جریمه مالیاتی مشمول شخص یا شرکت مربوطه می شود.شرکت هایی که فعالیت ندارند نیز باید دفاتر مالی خود را تهیه و جهت ثبت عدم فعالیت خود،دفاتر را به صورت سفید به اداره مالیات تحویل دهند.
سازمان ها نیز در آخر هر سال ضروری است اقدام به پلمب دفاتر قانونی کنند.چنانچه برای فرار از مالیات اسناد و مدارک جعلی تهیه و ارائه شود،و یا به هر صورت به مدت سه سال از ارائه اظهار نامه مالیاتی خودداری نمایند،حبس از 3ماه تا 22 ماه و نیز محرومیت از تمامی معافیت ها و بخشودگی های قانونی در این مدت زمان شامل حال مودی شده و جریمه نیز خواهند شد.
ضروری است تمام ان دفاتر به مدت10سال بعد از تمام شدن سال مالی نیز،نگهداری شوند.
• تعاریفی در خصوص دفاتر پلمب:
1_دفتر پلمب روزنامه: این دفتر مختص ورود تمام اطلاعات روزنامه از جمله واردات،صادرات درآمدها و هزینه ها می باشد.
2_دفتر کل: این دفتر مختص ورود اطلاعات ریز دفتر روزنامه می باشد.
3_دفتر دارایی: این دفتر ورود تمام اطلاعات دارایی ها و کلیه صادرات و واردات در طی یک سال گذشته به صورت دقیق در این دفتر انجام می پذیرد.اطلاعات این دفتر در انتها می بایست در دفتر کل ثبت شود و به امضا برسد.زمان تحویل دفتر به صورت سالیانه می باشد.
⃰ در جهت کنترل کلیه این موارد، سازمان امور مالیاتی موظف است که دو یا سه نفر مطابق به قانون بازرسی،برای رسیدگی به تمام مدارک و دفاتر ارائه شده توسط مودیان (شرکت ها یا اشخاص)،به هر پرونده اختصاص دهد.

مدارک مورد نیاز جهت پلمب دفاتر:
مدارک مورد نیاز برای شخصیت های حقوقی:
1_اصل اظهارنامه پلمب دفاتر تجارتی
2_تصویر آخرین روزنامه رسمی
3_کپی کارت ملی و شناسنامه
4_اصل یا تصویر وکالتنامه حسب مورد ویا معرفی نامه(درخصوص اشخاص حقوقی دولتی)
مدارک مورد نیاز برای شخصیت خای حقیقی:
1_اصل اظهارنامه پلمب دفاتر تجارتی که ازسامانه دریافت نموده اید می بایست به امضا متقاضی رسیده باشد.
2_تصویر کارت ملی وشناسنامه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *