برای اینکه آدرس شرکتی تغییر کند شرکا و یا سهامداران می توانند صورتجلسه ای را آماده کنند و برای تغییر آدرس شرکت اقدام کنند. در این مقاله درباره تغییر آدرس شرکت به ارائه مطالبی پرداخته شده است همراه ما باشید.
تغییر آدرس شرکت
یک شرکت بعد از طی گذراندن مراحل قانونی که در اداره ثبت شرکتها باید سپری شود و در نهایت شماره ثبت به آن تعلق گیرد می تواند فعالیت خود را شروع کند . پس از آنکه مراحل ثبت شرکت به پایان رسید این امکان وجود دارد که بخواهید در بعضی از موارد اساسنامه تغییراتی را ایجاد کنید. این تغییرات می تواند مطابق دلیل های گوناگونی صورت بگیرد. از جمله این تغییرات، تغییر آدرس شرکت است. این تغییر زمانی صورت می گیرد که شرکا و سهامداران شرکت تصمیم می گیرند آدرس اصلی شرکت را تغییر بدهند.

تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود
برای تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود نخست باید مجمع عمومی فوق العاده جلسه ای را تشکیل بدهد و صورتجلسه ای که به موضوع مربوط می باشد را تنظیم کنند که همه اعضای شرکت با ذکر نمودن میزان سهام خود باید آن را امضا کنند. چنانچه تعداد سهامداران بیشتر باشد باید هیات نظار انتخاب شود و اسامی اعضای هیات نظار در صورتجلسه تنظیم شده قید می شود و آن ها باید صورتجلسه را امضا نمایند. این صورتجلسه ها باید حتما در یکماه پس از تاریخی که مجمع تشکیل شده است توسط اعضای شرکت و یا وکیل رسمی آن به اداره ثبت شرکتها تحویل داده شده و ثبت شود.

مراحل قانونی تغییر امضا
برای به انجام رساندن این امر همه اعضای هیات مدیره باید رضایت خودشان را براری حق امضای مجاز شرکت ابلاغ نمایند. شایان ذکر است که حق امضای مجاز شرکت هم در صورتجلسه موسس و هم در اوراق شرکت باید به امضای همه اعضای هیات شرکت برسد همه این اطلاعات باید در اساسنامه شرکت ذکر شود.

تغییر در حق امضاء مجاز شرکت
بعد از آنکه شرکت ثبت شد هر نوع تغییرات و تصمیماتی مانند تغییر درباره حق امضا در هر زمانی قابل اجرا می باشد. تغییر حق امضای مجاز شرکت در صورتی که سهامداران و اعضای هیات مدیره تصمیم بگیرند انجام می شود.

در صورتی که سهامداران و اعضای شرکت تصمیم بگیرند که باید حق امضای مجاز تغییر پیدا کند این امر باید در مجمع عمومی فوق العاده صورتجلسه گردد و یا در جلسه هیات مدیره که به وسیله اعضا تشکیل می گردد مطرح می شود. به موجب همین امر بعد از آنکه شرکتی به ثبت رسید اعضای هیات مدیره شرکت می توانند صورتجلسه ای را تنظیم کنند و حق امضای مجاز این مسئولیت را به شخص دیگری از اعضای شرکت بسپارند و یا برای تمدید این حق برای تنظیم صورتجلسه اقدام کنند.

مدارک مورد نیاز جهت تغییر حق امضاء مجاز شرکت
ارائه کپی آگهی تاسیس.ارائه کپی روزنامه رسمی.ارائه کپی مدارک شناسایی همه ی اعضاء.ارائه کپی آگهی آخرین تغییرات در صورتی که تغییراتی وجود داشته باشد.
مراحل تغییر حق امضا مجاز شرکت
جهت ثبت تغییر در حق امضا مجاز شرکت، می بایست پس از تنظیم صورتجلسه ،با ورود به سامانه اداره ی ثبت شرکت ها و تکمیل اطلاعات خواسته شده و با امضا صورتجلسه تنظیم شده توسط اعضا هیئت مدیره و ارسال آن از طریق پست به اداره،درخواست مورد نظر مورد را جهت بررسی به آن اداره ی محترم اعلام نمود.

بدین ترتیب مراحل تغییر حق امضا مجاز شرکت عبارت است از:

تنظیم صورتجلسه در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و یا هیئت مدیره ی شرکت.
ارسال مدارک شامل مدارک ثبتی به همراه روزنامه های تغییرات و تاسیس از طریق پست به اداره ثبت شرکتها.
درج بارکد پستی در سیستم.
تایید نهایی و صدور پیش آگهی تغییرات.
انتشار آگهی روزنامه ی رسمی.
مراحل تغییر آدرس شرکت
تغییر آدرس شرکت، منظور همان نشانی قانونی و اصلی شرکت محسوب می­ شود که هنگام ثبت شرکت در بند سوم اساسنامه شرکت ذکر می­ شود. آدرس شرکت می ­بایست آدرس یک ساختمان اداری باشد ولی اداری بودن آن در زمان ثبت شرکت الزامی نیست.

ولی از زمان ثبت شرکت تا دو ماه بعد از آن جهت مشخص نمودن یک مکان اداری زمان دارید. زیرا در این زمان باید برای تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت کد اقتصادی اقدام نمایید هم چنین توجه داشته باشید که از مدارک لازم برای دریافت کد اقتصادی سند و یا اجاره نامه یک مکان اداری می باشد. قانون آدرسی که ثبت شده است را تحت عنوان نشانی معتبر شرکت می شناسد به موجب همین امر برای تغییر آدرس شرکت و یا افتتاح شعبه های جدید را باید سریعا به مرجع های ذیربط اطلاع بدهید.

در هر صورت بعد از به ثبت رساندن شرکت این امکان وجود دارد که بخواهند آدرس شرکت را تغییر بدهند. تصمیم گیری درباره این چنین موضوعی بر عهده مجمع فوق العاده می باشد. شایان ذکر است در صورتی که در اساسنامه ذکر شود میتوان مجوز تغییر آدرس و ثبت شعبه های جدید را هم به هیات مدیره محول کرد. پیشنهاد می کنیم که در اساسنامه به جای آدرس دقیق شرکت، شهر محل اقامت شرکت ذکر گردد تا با هر تغییر آدرسی مجبور نباشید اساسنامه را اصلاح کنید.

تغییر کد پستی شرکت
جهت تغییر کد پستی در صورتی که شرکتی در تهران ثبت شده باشد باید مطابق موارد قانونی در اداره ثبت شرکتهای تهران ثبت شود و در صورتی که در دیگر شهرستان های تهران ثبت شده است باید تغییرات مربوط به کد پستی در همان شهر ثبت شود.

تغییر آدرس شرکت
جهت تغییر آدرس شرکت باید صورتجلسه ای را تنظیم کنید. و برای این امر هم باید صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده تشکیل و تنظیم شود.

خاطر نشان می شویم که در بعضی از اساسنامه های شرکت در بند سوم ذکر شده است که تغییر آدرس شرکت مطابق صلاحیت هیات مدیره باشد این تصمیم منوط به مصلحت و مسئولیت آن ها است و در صورتی که غیر از این باشد توسط مجمع عمومی فوق العاده قابلیت به ثبت رسیدن را دارد.

مدارک لازم برای تغییر آدرس شرکت
ارائه نسخه ای از مدارک شناسایی کلیه اعضا چه هیئت مدیره و چه سهامدارن ( کارت ملی و شناسانامه هر کدام )ارائه نسخه روزنامه تاسیس شرکت.ارائه نسخه آگهی تاسیس شرکت.ارائه آگهی آخرین تغییرات (در صورت وجود)
برای صورتجلسه تغییر آدرس شرکت باید به چه نکاتی توجه کنیم
همان طور که در بالا ذکر شد صورتجلسه در سربرگ شرکت که به امضای اشخاص دارای سمت و به مهر شرکت ممهور شود.صدور سه نسخه از صورتجلسه و امضا توسط تمام شرکا.هنگامی که جلسه با اکثریت شرکا برگزار شده باشد رعایت دعوت شرکت مطابق اساسنامه یا قانون تجارت با ارائه مدارک الزامی است.ذکر نام شرکا و میزان سهام آن ها در صورتجلسه و امضا توسط تمام شرکا.در صورت ازدیاد تعداد شرکا هیأت نظارت منتخب از سه نفر از شرکا تشکیل می شود.امضای تمام صفحات صورتجلسه (الزاما)اگر اختیار تغییر آدرس بر عهده ی هیأت مدیره باشد صورتجلسه با استفاده از نمونه تنظیم و به مدت ۳ روز به اداره ثبت شرکتها ارسال می شود و بارکد پستی در سیستم درج می شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *