ثبت شرکت تضامنی

. بعد از شرکتهای سهامی خاص و شرکتهای با مسئولیت محدود شرکت دیگری که با استقبال روبرو است شرکت های تضامنی است شرکت تضامنی شرکتی شخصی ... ادامه مطلب

ثبت طرح صنعتی

  بر اساس ماده 20 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، هر نوع ترکیب خطوط، رنگ، هر شکل سه بعدی همراه با خطوط، ... ادامه مطلب